پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "کوره ذوب آهن" کيست؟

2 پاسخ 2

"کوره ذوب آهن" در سال 1861 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "زیمنس" اختراع شد.
زیمنس در سال 1861 میلادی "کوره ذوب آهن" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع کوره ذوب آهن) (مخترع کوره ذوب اهن) (مخترع کوره ذوب آهن) (مخترع المانی کوره ذوب اهن) (مخترع آلمانی کوره ذوب آهن) (مخترع كوره ذوب آهن) () (مخترع کوره) (مخترع کوره زغالی) (کوره زغالی)