پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام بعضی وقتی ها هنگام چت کردن ابی از من خارج میشود(التم در حد ...می باشد) ولی اب لزج بی رنگ و بی بو می باشد حکم این اب چیست ایا باعث ابطال روزه می شود ودوم اینکه با لباس اغشته به ان می توان نماز خوانداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زمین بی اب)