پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "کندانساتور" کیست؟

2 پاسخ 2

دنت در سال 1920 میلادی "کندانساتور" را اختراع کرد.
"کندانساتور" در سال 1920 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "دنت" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کندانساتور) (كندانساتور) ()