پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر خانمی قبلا با یک یا چند مرد رابطه ی دوستی داشته وبا آنها همبستر شده و با یکی از آنها عمل دخول را هم انجام داده (اما بکارت او از نوعی است که دخول قابل تشخیص نمیباشد) و بعدا توبه کرده و از گذشته ی خود پشیمان است. حالا ازدواج کرده یا با کسی قصد ازدواج دارد و آن آقا از او بپرسد که آیا قبلا با کسی همبستر شده یا نه٬ خانم چه پاسخی باید بدهد؟ با علم به اینکه تمام فقها نظر بر این دارند که نباید از گناهان گذشته ی خود به کسی چیزی گفت. پاسخ این سوال واقعا برایم مهم است لطفا مرا از شبهه خارج کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بکارت)