پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شاعر غزل سرای عهد ناصرالدین شاه

1 پاسخ 1

بسطامی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شاعر غزل سرای عهد ناصرالدین شاه) () (شاعر غزل سرای عهدناصرالدین شاه) (شاعرغزلسرای عهدناصرالدین شاه) (شاعر غزل سرای ناصرالدین شاه) (شاعرغزل سرای عهدناصرالدین شاه)