پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "کشتی هوایی هدایت شونده" کیست؟

2 پاسخ 2

سانتوس دومون در سال 1898 میلادی "کشتی هوایی هدایت شونده" را اختراع کرد.
"کشتی هوایی هدایت شونده" در سال 1898 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "سانتوس دومون" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تاریخچه کشتی هوایی) (مخترع کشتی هوایی) (مخترع کشتی) ()