پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی ایران چیست؟

1 پاسخ 1

ایران در عرض جغرافیایی 32 درجه و 0 دقیقه شمالی ( Latitude: 32 00 N ) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرض جغرافیایی ایران) (عرض جغرافیای ایران) (عرض جغرافيايي ايران) (ایران عرض جغرافیایی) (عرض جغرافیایی چیست؟) (عرض جغرافیایی ایر ان)