پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من ازایت الله مکارم شیرازی تقلیدمیکنم.ودرمورداستبرا بعدازقطع شدن بول ازبیخ.الت تابالای الت.را۳مرتبه فشار میدهم وبعدسرالت راسه مرتبه فشارمی دهم میخواستم ببینم این روش من هم برا استبرا درسته؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()