پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام می خواستم ببینم داستان سواربودن زن برشتر وافتادن ازشتردرجایی که پیامبروی رامی دیدوبعدازآن یودکه پیامبرزنان راازسوارشدن نهی کرد صحت دارد؟منبعی ذکرکنید. باتشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()