پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر روزه داری صحنه مبتذلی را ببیند(عمدی یا سهوی)و منی به صورت غیر ارادی از او بیرون بیاید حکم روزه او چیست؟؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکم منی درروزه) (روزه)