پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "کشتی موتوری" کیست؟

2 پاسخ 2

فولتون در سال 1852 میلادی "کشتی موتوری" را اختراع کرد.
"کشتی موتوری" در سال 1852 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "فولتون" اختراع شد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع کشتی) (مخترع کشتی )