پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به اتاقک فلزی گویند

1 پاسخ 1

کانکس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اتاقک فلزی) (به اتاقک فلزی گویند) (به اتاقک فلزی میگویند) (اتاقک فلزی را گویند) (به اتاقک فلزی می گویند) () (به اتاقک فلزی چه میگویند)