پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به نظر آداب و رسوم غلط زندگی را سخت کرده. از طرفی احکام اسلامی محدودیت ها را مضاعف کرده است. کسی که به اسلام معتقد است تبعیت از تشریفات و تجملات و سخت گیری ها را حرام می داند. سوال من این است که به دلیل اصرار والدین به این آداب و رسوم غلط حکم اسلام که ازدواج است انجام نشده و شدیدا در خطر گناه قرار گرفته ام. از مراجع بپرسید که تبعیت از والدین در این زمینه سازی گناه واجب است؟و آیا دختر و پسر حق ندارند به صلاح دین ازدواج کنند؟ پس چرا برای دختر ها اذن پدر واجب است؟حال آنکه دختر هیچوقت پدر را دادگاهی نمی کند و پسر مومن گستاخ نیست که آنها را با داد و هوار به مزدوج کردن او وا دارد؟آیا بین این دو کدام برای من ارجحیت دارد؟گناه کنم اما به اذن پدر و تجملات جامعه گوش دهم؟ یا ازدواج کنم ولی پدرم آزرده شود؟ تقوا را پیشه کرده ام تا حالا !اما افت جمعیت کشور،فضای گناه آلود جامعه مرا مصمم به ازدواج کرد. ولی خانواده به خصوص پدرم با این تصمیم مخالفت کرد و مادرم بهم پیشنهاد داد که فعلا تا شرایطم مهیا شود گناه کنم!!!!اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()