پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ایا دیدن بدن خاله و عمه ی خود گناه است؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیدن بدن عمه) () (دختر عمه)