پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باتشکراقای دکترمن لنزدایمی بزارم ک چش چپم 2/75درست میشه تاتوازمون چشم پزشکی نیروی انتظامی نیوفتم یای راه حل بهم پیشنهادکنیدباتشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده