پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "قرقره ی القایی" کیست؟

2 پاسخ 2

کروف در سال 1841 میلادی "قرقره ی القایی" را اختراع کرد.
"قرقره ی القایی" در سال 1841 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "کروف" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع قرقره)