پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "سوخت گاز" کیست؟

2 پاسخ 2

"سوخت گاز" در سال 1892 میلادی، توسط یک مخترع انگلیسی به نام "مرداخ" اختراع شد.
مرداخ در سال 1892 میلادی "سوخت گاز" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع گاز) (مخترع سوخت گاز) (اختراع گاز) () (مخترع سوخت)