پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "سلوفان" کیست؟

2 پاسخ 2

براندبرگ در سال 1900 میلادی "سلوفان" را اختراع کرد.
"سلوفان" در سال 1900 میلادی، توسط یک مخترع سویسی به نام "براندبرگ" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سلوفان) ()