پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با عرض سلام مابین موهای سر من،پوسته های استوانه ای شکل سفیدی هست که دور تا دور مو را پوشانده(دور مو حلقه زده)، این پوسته های استوانه ای،در نوک مو یا اواسط مو دیده میشوند اما اغلب در اواسط مو هستند. زمانی که موهای خود را تکان میدهم، این پوسته ها نمیریزند،اما بانوک انگشتان دست به راحتی از سر جدا میشوند. اصلاخارش سر ندارم، به علت اینکه ترس از شپش را داشتم، میخواستم بدانم این چه عارضه ای است و درمان آن چیست؟ باتشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده