پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیروان ارسطواولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیروان ارسطو) (بيروان ارسطو) (پيروان ارسطو) (پیروان ارسطو ) (پیروان ارس) () (پیروان ارسطو؟) (پیروان ارستو) (پیروان ارسطو) (ازپیروان ارسطو)