پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من وسواسم و دایم در وجود مانع بعد ازغسل شک می کنم و اگر مطمعن نباشیم که مانع قبل از غسل بوده یا بعد از ان ایجاد شده وظیفه چیستاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شک در غسل) (شک در وجود مانع در غسل)