پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "سر قلم آهنی به جای پر" کیست؟

2 پاسخ 2

هاریسون در سال 1780 میلادی "سر قلم آهنی به جای پر" را اختراع کرد.
"سر قلم آهنی به جای پر" در سال 1780 میلادی، توسط یک مخترع انگلیسی به نام "هاریسون" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع سر قلم) (مخترع سرقلم) ()