پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "ژیروسکوپ" کیست؟

2 پاسخ 2

فوکه در سال 1852 میلادی "ژیروسکوپ" را اختراع کرد.
"ژیروسکوپ" در سال 1852 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "فوکه" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع ژیروسکوپ) (مخترع فرانسوی ژیروسکوپ) (مخترع زیرسکوپ) (مخترع ژیروسکوپ در حل جدول) () (مخترع زیروسکوپ) (مخترع زیروسکوپ درحل جدول) (مخترع زیروسکوب) (مخترع فرانسوی ژیروسکوپ فوکه)