پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "راديو تلفن" کيست؟

2 پاسخ 2

پول سن در سال 1902 میلادی "رادیو تلفن" را اختراع کرد.
"رادیو تلفن" در سال 1902 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "پول سن" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع راديو كيست)