پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "دینام مستقیم" کیست؟

2 پاسخ 2

پیچی نوتی در سال 1860 میلادی "دینام مستقیم" را اختراع کرد.
"دینام مستقیم" در سال 1860 میلادی، توسط یک مخترع ایتالیایی به نام "پیچی نوتی" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع دينام)