پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "دستگاه تلگراف" کیست؟

2 پاسخ 2

"دستگاه تلگراف" در سال 1901 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "شاپ" اختراع شد.
شاپ در سال 1901 میلادی "دستگاه تلگراف" را اختراع کرد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع تلگراف که بود؟) (مخترع دستگاه تلگراف) (مخترع تلگراف کیست) (مخترع دستگاه تلگراف کیست) (دستگاه تلگراف) (مخترع تلگراف کیست؟) (تلگراف اختراع کیست) (چه کسی تلگراف را اختراع کرد) (مخترع تلگراف) (نام مخترع تلگراف) (مختره تلگراف) (مخترع تلگرام کا بود) (مخترع تلگراف که بود)