پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "چرخ خیاطی" کیست؟

3 پاسخ 3

تیمونه در سال 1830 میلادی "چرخ خیاطی" را اختراع کرد.
"چرخ خیاطی" در سال 1830 میلادی، توسط یک مخترع فرانسوی به نام "تیمونه" اختراع شد.
اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نام " تامیس سنت " انگلیسی است

و سپس "تیمونیه " آن را تکمیل کرد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع چرخ خیاطی) (مخترع فرانسوی چرخ خیاطی) (مخترع چرخ خیاطی کیست) (مخترع چرخ خياطي) () (مخترع چرخ خیاطی کیست؟) (مخترع چرخ خیاطی ) (مخترع چرخ) (اختراع چرخ خیاطی) (مخترع چرخ خیاطی فرانسوی) (اولین مخترع چرخ خیاطی) (چرخ خیاطی اختراع کیست) (نام مخترع فرانسوی چرخ خیاطی) (نام مخترع چرخ خیاطی)