پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "توربین گاز" کیست؟

2 پاسخ 2

کورتیس در سال 1899 میلادی "توربین گاز" را اختراع کرد.
"توربین گاز" در سال 1899 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "کورتیس" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع توربین گاز) (مخترع گاز) (مخترع توربین) (مخترع توربین بخار)