پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "توربین بخار" کیست؟

2 پاسخ 2

پارسونز در سال 1891 میلادی "توربین بخار" را اختراع کرد.
"توربین بخار" در سال 1891 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "پارسونز" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع توربین بخار) (مخترع توربین) (تاریخچه توربین بخار) (توربین بخار) (مخترع توربين بخار) ()