پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تلگراف بی سیم" کیست؟

2 پاسخ 2

"تلگراف بی سیم" در سال 1896 میلادی، توسط یک مخترع ایتالیای ی به نام "مارکنی" اختراع شد.
مارکنی در سال 1896 میلادی "تلگراف بی سیم" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مختره تلگراف)