پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تلگراف اولیه" کیست؟

2 پاسخ 2

مورس در سال 1832 میلادی "تلگراف اولیه" را اختراع کرد.
"تلگراف اولیه" در سال 1832 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "مورس" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع تلگراف) (مخترع تلگراف اولیه) (مخترع تلگراف کیست) (مخترع تلگرام) (مخترع تلگراف ) (نام مخترع تلگراف) (مخترع تلكراف) (مخترع تلگراف) () (مخترع تلگراف اوليه) (مخترع تلگراف پرسشکده) (مخترع تلگراف کیست؟) (مخترع اولیه تلگراف) (مخترع تلگراف اولیه ؟) (مخترع تلگراف کیست؟) (مخترل تلگراع اولیه) (مخترع تلگراف؟) (مخترع تلگراف كيست) (مخترع تلكراف كيست؟) (مخترع تلکراف) (مخترع تلگراف) (مختره تلگراف) (بانی تلگراف کیست) (مختر ع تلگراف) (تلگراف اختراع کیست) (مختری تلگراف) (تلكراف) (مخرع تلگراف) ( مخترع تلگراف) (مخترح تلگراف) (ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ) (مختر تلگراف) (مخترعتلگراف) (مخترع آمریکایی تلگراف)