پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تلفن خودکار" کیست؟

2 پاسخ 2

"تلفن خودکار" در سال 1891 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "استراگر" اختراع شد.
استراگر در سال 1891 میلادی "تلفن خودکار" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مخترع تلفن کیست)