پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تلسکوپ" کیست؟

2 پاسخ 2

گالیله در سال 1609 میلادی "تلسکوپ" را اختراع کرد.
"تلسکوپ" در سال 1609 میلادی، توسط یک مخترع ایتالیایی به نام "گالیله" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع تلسکوپ) ( مخترع تلسکوب) (مخترع تلسكوپ) (مخترع تلسکوپ کیست؟) (مخترع تلسکوپ کیست) () (مخترع تلسكوب) (مخترع ایتالیایی تلسکوپ) (مخترع تلسکوپ ) (مخترع تلسکوب) (مخترع تلسکوپ کیست ؟) (مخترع تلسكوپ كيست) (مخترع تلسكوپ كيست؟) (تلسکوپ اختراع کیست) ( مخترغ تلسکوب) (مخترع تلسکوپ؟) (خترع تلسکوپ) (مخترع تلسکوپ رفلکسی کیست) ( مخترع تلسکوپ) (مخترع های تلسکب) (مختره ع تلسکب)