پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

سلام.خانمی جهت انجام نزدیکی با یک اقایی صیغه می کنند. ایشان با علم نداشتن به اینکه باید دو حیض کامل بگذرد تا عده ایشان تمام شود. در روز چهارم از قاعدگی اول .یعنی سه هفته پس از نزدیکی ..با یک اقای دیگر رابطه جنسی بصورت دخول داشته اند و صیغه موقت هم خوانده اند. حکم ازدواج دائم یا موقت این خانم با اقای اولی و دومی به چه صورت میباشد

3 پاسخ 3

با سلام شما در عده بودید و نباید با فرد دیگری ازدواج می کردید ازدواج در عده به دو صورت موجب حرمت می شود: 1- با علم به اینکه ازدواج در عده صحیح نیست صیغه را جاری کنند. 2- ندانند که در عده نمی شود ازدواج کرد و ازدواج کنند و دخول صورت بگیرد. شما به فتوای آیت الله مکارم شیرازی اگر وکیل صیغه شما را خوانده بر مرد دوم حرام نیستید ولی اگر خودتان با آن آقا صیغه را خواندید بر هم حرام هستید.
از دفتر مرجع تان سوال کنید
اگر خانم با علم به اینکه ازدواج در عده حرام است ، ازدواج نماید ( چه موقت و چه دائم ) این دو با هم حرام ابدی میشوند و اما اگر ندانسته اند ازدواج در عده حرام است و ازدواج نمودند در صورتی که دخول صورت گرفته به همدیگر حرام ابدی میشوند و اگر دخول صورت نگرفته می توانند بعد از پایان عده با هم ازدواج نمایند - در هر صورت با آقای اولی حرام ابدی نمیشوند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) (سلام خانمی) () (صیغه)