پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تفنگ دوربین دار" کیست؟

2 پاسخ 2

فیسک در سال 1919 میلادی "تفنگ دوربین دار" را اختراع کرد.
"تفنگ دوربین دار" در سال 1919 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "فیسک" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع تفنگ) (مخترع تفنگ دوربین دار) (تفنگ دوربین دار را کی اختراع کرد)