پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "تانک" کیست؟

2 پاسخ 2

"تانک" در سال 1914 میلادی، توسط یک مخترع انگلیسی به نام "سوپنتون" اختراع شد.
سوپنتون در سال 1914 میلادی "تانک" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع تانک) (مخترع تانک که بود) (مخترع تانك) (مخترع تانک ) (مخترع تانک کیست) (مخترع تانک) () (اختراع تانک) (مخترع تانگ) (نام مخترع تانک) (مخترع آمریکایی تانک) (مخترح تانک) (مخترعتانک) (مخرع تانک) (اسم مخترع تانک) (مخترع تانك ) (مخترع"تانک") ( مخترع تانک)