پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلسیم-دی (Calcium-D) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسیم-دی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
الف) درمان اورژانس كمی كلسیم خون. بزرگسالان: مقدار mg 970 گلوكونات كلسیم (با سرعت حداكثر تا پنج میلی‌لیتر در دقیقه) و یا مقدار 1000-500 میلی‌گرم كلسیم كلراید به آهستگی تزریق وریدی می‌شود (سرعت تزریق نباید بیش از ml/min 1 شود). كودكان- مقدار 500-200 میلی‌گرم گلوكونات كلسیم به آهستگی (با سرعت حداكثر تا پنج میلی‌لیتر در دقیقه) تزریق وریدی می‌شود. این مقادیر را می‌توان براساس نتایج آزمایشگاهی تكرار نمود؛ یا مقدار ml/kg 2/0 از كلسیم كلراید به آهستگی تزریق وریدی می‌شود (سرعت تزریق نباید بیش از ml/min 1 شود). ب) زیادی پتاسیم خون. بزرگسالان: مقدار 2-1 گرم گلوكونات كلسیم، به آهستگی (با سرعت حداكثر تا پنج میلی‌لیتر در دقیقه) تزریق وریدی می‌ شود. مقدار مصرف گلوكونات كلسیم باید براساس وضعیت الكتروكاردیوگرام (EKG) بیمار تنظیم گردد. پ) زیادی منیزیم خون. بزرگسالان: مقدار 2-1 گرم گلوكوناتكلسیم (با سرعت حداكثر تا پنج میلی‌لیتر در دقیقه) ؛ یا مقدار 500 میلی گرم كلسیم كلراید تزریق وریدی شده و برحسب پاسخ بالینی تكرار می‌شود. ت) كمی كلسیم خون. بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار 2-1 گرم گلوكونات كلسیم دو یا سه بار در روز، پس از غذا، یا تقریباً 5/15 میلی‌لیتر شربت 4-3 بار در روز، قبل از غذا، مصرف می‌شود. كودكان: مقدار mg/kg/day 720-500 در مقادیر منقسم ، پس از غذا، مصرف می‌شود. شربت را می‌توان به ترتیب زیر مصرف نمود؛ در كودكان كوچكتر از یك سال، پنج میلی لیتر شربت پنج بار در روز، قبل از غذا، در كودكان 4-1 ساله، تقریباً 5/10 میلی‌لیتر سه بار در روز، قبل از غذا، و در كودكان بزرگتر از چهار سال، مانند بزرگسالان مصرف می‌شود. توجه: مقدار مصرف قرص جوشان در پوكی استخوان ، دو قرص سه بار در روز به مدت هشت هفته و بعد از آن، دو قرص در روز به مدت شش ماه است. در درمان تتانی ناشی از كمی كلسیم به علت واكنشهای آلرژیك یك قرص سه بار در روز مصرف می‌شود. ث) به‌عنوان كاردیوتونیك. كلسیم كلراید بزرگسالان: مقدار 1000-500 میلی گرم به آهستگی تزریق وریدی (سرعت تزریق نباید بیش از ml/min 1 شود)، یا 800-200 میلی‌گرم به صورت مقدار واحد در درون بطن تزریق می‌شود. ج) حین انتقال خون: بزرگسالان: mEq 35/1 به صورت وریدی با هر ml 100 خون سیتراته تزریق شده مصرف شود . نوزادان- mEq 45/0 وریدی بعد از هر ml 100 خون سیتراته تزریق شده مصرف شود. چ) پیشگیری از پوكی استخوان - بزرگسالان: g/day 5/1-1 كلسیم المنتال خوراكی مصرف شود. ح) هیپرفسفاتمی در مرحله نهایی نارسایی كلیه. كلسیم استات 4-2 قرص با هر غذا مصرف شود مكانیسم اثر كلسیم برای تداوم عملكرد سیستم اعصاب، عضلات و استخوانها، و همچنین برای نفوذپذیری مویرگها و غشای سلولی ضروری است. املاح كلسیم به‌عنوان منبع یون كلسیم، برای درمان تخلیه كلسیم بدن یا جلوگیری از آن ، در بیمارانی تجویز می‌شود كه در برنامه غذایی خود به میزان كافی كلسیم دریافت نمی‌ كنند. شرایطی كه باعث بروز كمی كلسیم خون می‌شوند، عبارتند از اسهال مزمن، كمبود ویتامین D، استئاتوره، برفك، بارداری و شیردهی ، یائسگی، پانكراتیت، نارسایی كلیوی، آلكالوز، زیادی فسفات خون و كم كاری غده پاراتیروئید.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان با گلیكوزیدهای قلبی، سمیت گلیكوزیدهای دیژیتال را افزایش می‌دهد. بنابراین، مصرف كلسیم در بیماران تحت درمان با دیژیتال، باید با احتیاط فراوان همراه باشد یا اصلاً مصرف نشود. داروهای مسدود كننده كانال كلسیم اثرات كلسیم را كاهش می‌دهند. كلسیم را نباید با فسفاتها، كربناتها، سولفاتها یا تارتراتها، بخصوص در مقادیر زیاد، مخلوط كرد. كلسیم با منیزیم رقابت می‌كند و ممكن است برای جذب نیز با آن رقابت كند و در نتیجه، فراهمی‌زیستی منیزیم را كاهش می‌دهد. در صورت مصرف همزمان كلسیم خوراكی با تتراسایكلین، فلوروكینولونها و آتنولول ممكن است فراهمی‌زیستی این داروها كاهش یابد (با فاصله مصرف شوند). مصرف همزمان فنیتوئین جذب كلسیم و فنیتوئین را كاهش می‌دهد. كلسیم كربنات اثرات كینولونها را كاهش می‌دهد. مصرف همزمان سدیم پلیاستیرن سولفونات باعث افزایش ریسك اسیدوز در بیماران با نارسایی كلیه می‌گردد. مصرف همزمان دیورتیكهای تیازیدی باعث افزایش ریسك هیپركلسمی می‌گردد.
مکانیسم اثر:
جذب: در صورت تزریق عضلانی و وریدی، املاح كلسیم به طور مستقیم به داخل جریان خون جذب می‌شوند. غلظت خونی املاح كلسیم بلافاصله بعد از تزریق وریدی حاصل می‌شود، ولی طی 120-30 دقیقه دوباره به غلظت قبلی خود كاهش خواهد یافت. اشكال خوراكی املاح كلسیم، به طور فعال در دئودنوم و ابتدای ژژونوم و به مقدار كمتر در قسمت انتهایی روده كوچك جذب می‌شوند. كلسیم تنها به صورت یون جذب می‌شود. بارداری و كاهش مقدار كلسیم دریافتی ، ممكن است میزان جذب كلسیم را افزایش دهد. وجود شکل فعال ویتامین D‌ برای جذب كلسیم لازم است. پخش: كلسیم وارد مایعات خارج سلولی و بعد از آن ، به سرعت وارد بافتهای استخوان می‌شود. حدود 99 درصد از كل كلسیم بدن در استخوانها است و یك درصد بقیه، به طور مساوی بین مایعات بین سلولی و خارج سلولی انتشار یافته است. غلظت كلسیم در مایع مغزی- نخاعی (CSF) حدود 50 درصد غلظت كلسیم در سرم است. متابولیسم: متابولیسم قابل توجهی ندارد. دفع: كلسیم جذب نشده همراه با ترشحات صفراوی و شیره لوزالمعده به داخل دستگاه گوارش می ریزد و عمدتاً از طریق مدفوع دفع می‌شود. بیشتر كلسیم وارد شده به كلیه‌ها ، مجدداً در قوس هنله و در ابتدا و انتهای لوله‌های پیچیده جذب می‌شود. مقدار كمی از كلسیم از طریق كلیه دفع می‌شود.
اطلاعات دیگر:
1- در صورت مصرف كلسیم به صورت تزریق وریدی، EKG بیمار باید پیگیری شود. سرعت این تزریقات نباید از mEq/min 5/1-7/0 تجاوز كند. در صورت احساس ناراحتی بیمار، باید تزریق دارو قطع شود. 2- توصیه می‌شود كه در كودكان دارو، از راه تزریق وریدی مصرف شود، ولی تزریق نباید از طریق وریدهای سر صورت گیرد، زیرا احتمال نكروز بافت با املاح كلسیم وجود دارد. 3- تزریق وریدی كلسیم باید به آهستگی و از طریق یك سوزن باریك به داخل یك ورید بزرگ صورت گیرد تا از نشت دارو به خارج رگ و نكروز بافتها جلوگیری شود. 4- بعد از تزریق وریدی، بیمار باید به مدت 15 دقیقه دراز بكشد تا از بروز افت فشار خون در حالت ایستاده جلوگیری شود. 5- در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ، باید تزریق دارو قطع شود. اسپاسم وریدی را می‌توان با مصرف موضعی پروكائین 1% كاهش داد. 6- در موارد اضطراری كه امكان تزریق وریدی وجود ندارد، كلسیم باید از راه عضلانی تزریق شود. تزریق عضلانی باید در بزرگسالان در عضلات سرینی و در شیرخواران در عضلات كناری ران صورت گیرد. 7- غلظت كلسیم سرم، بخصوص در بیماران مبتلا به نارسایی كلیه، باید به طور مرتب پیگیری شود. 8- زیادی كلسیم خون ممكن است با مصرف مقادیر زیاد كلسیم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیوی به وجود آید. 9- در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ، ممكن است نكروز و پوست‌اندازی شدید بافتها روی دهد. 10- برای بررسی بروز تتانی باید علائم تروسو (Trousseau) و شواستوك (Chvostek) را مورد بررسی قرار داد. 11- در صورت بروز اختلالات گوارشی با مصرف كلسیم خوراكی، باید دارو را 3-2 ساعت بعد از غذا مصرف كرد. 12- اسید اگزالیك (موجود در ریواس و اسفناج)، اسید فیتیك (موجود در سبوس و دانة غلات) و فسفر (موجود در شیر و فرآورده‌های لبنیاتی) ممكن است با جذب كلسیم تداخل داشته باشند. كافئین جذب كلسیم را كم می‌كند. 13- در صورت مصرف اشكال خوراكی دارو، برای رفع یبوست احتمالی، ممكن است بیمار به داروهای مسهل یا نرم كننده مدفوع نیاز داشته باشد. 14- بیمار باید از نظر علائم زیادی كلسیم خون (تهوع، استفراغ، سردرد، اغتشاش شعور، بی‌اشتهایی) تحت نظر باشد و در صورت بروز فوراً به پزشك گزارش دهد. 15- جذب كلسیم خوراكی در بیماران مبتلا به فقدان اسید كلریدریك معده (Achlorhydria)، استئودیستروفی كلیوی، استئاتوره یا اورمی كاهش می‌یابد. نكات قابل توصیه به بیمار 1- دارو را بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف نكنید. 2- از استعمال دخانیات و مصرف زیاد فرآورده‌های حاوی الكل و مایعات حاوی كافئین خودداری كنید. مصرف در سالمندان: جذب كلسیم خوراكی در بیماران سالخورده ممكن است كاهش یابد. مصرف در كودكان: تزریق وریدی كلسیم در كودكان باید با احتیاط صورت گیرد (تزریق عضلانی كلسیم توصیه نمی‌شود). مصرف در شیردهی: كلسیم در شیر مادر ترشح می‌شود، ولی مقدار آن در حدی نیست كه روی شیرخوار اثر داشته باشد. عوارض جانبی اعصاب مركزی: سرگیجه و تغییر در حالت روانی، خواب آلودگی، سردرد، اغتشاش شعور و سایكوز. در صورت تزریق وریدی ، احتمال بروز حس سوزش، احساس افسردگی یا «امواج گرم» وجود دارد. در تزریق وریدی سریع، سنكوپ پیش آمدهاست. قلبی- عروقی: كمی خفیف فشار خون ، در صورت تزریق سریع وریدی احتمال گشاد شدن عروق، برادیكاردی، آریتمی قلبی و ایست قلبی وجود دارد. دستگاه گوارش: با مصرف اشكال خوراكی كلسیم، احتمال بروز یبوست، تحریك، خونریزی، نفخ، تهوع و استفراغ و در صورت تزریق وریدی دارو، احتمال بروز عوارضی مانند احساس طعم گچ در دهان، خونریزی دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ، تشنگی و درد شكمی وجود دارد. ادراری- تناسلی: افزایش مقدار ادرار، سنگ كلیه. متابولیك: زیادی كلسیم خون. موضعی: در صورت تزریق عضلانی یا زیرجلدی این دارو، احتمال بروز درد و تحریك، سوزش، نكروز، پوسته پوسته شدن پوست ، سلولیت و كلسیفیه شدن بافتهای نرم وجود دارد. در صورت تزریق وریدی احتمال بروز عوارضی مانند تحریك وریدی، درد عضلانی، سلولیت، نكروز و كلسیفیه شدن بافتهای نرم، كه نیاز به پیوند پوست دارد (بخصوص بعد از تزریق سریع وریدی)، وجود دارد. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: سندرم زیادی شدید كلسیم خون با افزایش میزان كلسیم پلاسما ، بیحالی، ضعف، تهوع و استفراغ و اغما مشخص می‌شود و ممكن است منجر به مرگ شود. درمان: مصرف دارو باید بلافاصله قطع شود. درمان مصرف بیش از حد كلسیم خوراكی عبارت است از خارج كردن كلسیم از بدن از طریق واداشتن بیمار به استفراغ یا شستشوی معده و همچنین، اقدامات حمایتی بعدی، در صورت لزوم.
اطلاعات دیگر:
1- در صورت مصرف كلسیم به صورت تزریق وریدی، EKG بیمار باید پیگیری شود. سرعت این تزریقات نباید از mEq/min 5/1-7/0 تجاوز كند. در صورت احساس ناراحتی بیمار، باید تزریق دارو قطع شود. 2- توصیه می‌شود كه در كودكان دارو، از راه تزریق وریدی مصرف شود، ولی تزریق نباید از طریق وریدهای سر صورت گیرد، زیرا احتمال نكروز بافت با املاح كلسیم وجود دارد. 3- تزریق وریدی كلسیم باید به آهستگی و از طریق یك سوزن باریك به داخل یك ورید بزرگ صورت گیرد تا از نشت دارو به خارج رگ و نكروز بافتها جلوگیری شود. 4- بعد از تزریق وریدی، بیمار باید به مدت 15 دقیقه دراز بكشد تا از بروز افت فشار خون در حالت ایستاده جلوگیری شود. 5- در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ، باید تزریق دارو قطع شود. اسپاسم وریدی را می‌توان با مصرف موضعی پروكائین 1% كاهش داد. 6- در موارد اضطراری كه امكان تزریق وریدی وجود ندارد، كلسیم باید از راه عضلانی تزریق شود. تزریق عضلانی باید در بزرگسالان در عضلات سرینی و در شیرخواران در عضلات كناری ران صورت گیرد. 7- غلظت كلسیم سرم، بخصوص در بیماران مبتلا به نارسایی كلیه، باید به طور مرتب پیگیری شود. 8- زیادی كلسیم خون ممكن است با مصرف مقادیر زیاد كلسیم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن كلیوی به وجود آید. 9- در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ، ممكن است نكروز و پوست‌اندازی شدید بافتها روی دهد. 10- برای بررسی بروز تتانی باید علائم تروسو (Trousseau) و شواستوك (Chvostek) را مورد بررسی قرار داد. 11- در صورت بروز اختلالات گوارشی با مصرف كلسیم خوراكی، باید دارو را 3-2 ساعت بعد از غذا مصرف كرد. 12- اسید اگزالیك (موجود در ریواس و اسفناج)، اسید فیتیك (موجود در سبوس و دانة غلات) و فسفر (موجود در شیر و فرآورده‌های لبنیاتی) ممكن است با جذب كلسیم تداخل داشته باشند. كافئین جذب كلسیم را كم می‌كند. 13- در صورت مصرف اشكال خوراكی دارو، برای رفع یبوست احتمالی، ممكن است بیمار به داروهای مسهل یا نرم كننده مدفوع نیاز داشته باشد. 14- بیمار باید از نظر علائم زیادی كلسیم خون (تهوع، استفراغ، سردرد، اغتشاش شعور، بی‌اشتهایی) تحت نظر باشد و در صورت بروز فوراً به پزشك گزارش دهد. 15- جذب كلسیم خوراكی در بیماران مبتلا به فقدان اسید كلریدریك معده (Achlorhydria)، استئودیستروفی كلیوی، استئاتوره یا اورمی كاهش می‌یابد. نكات قابل توصیه به بیمار 1- دارو را بیشتر از مقدار تجویز شده مصرف نكنید. 2- از استعمال دخانیات و مصرف زیاد فرآورده‌های حاوی الكل و مایعات حاوی كافئین خودداری كنید. مصرف در سالمندان: جذب كلسیم خوراكی در بیماران سالخورده ممكن است كاهش یابد. مصرف در كودكان: تزریق وریدی كلسیم در كودكان باید با احتیاط صورت گیرد (تزریق عضلانی كلسیم توصیه نمی‌شود). مصرف در شیردهی: كلسیم در شیر مادر ترشح می‌شود، ولی مقدار آن در حدی نیست كه روی شیرخوار اثر داشته باشد. عوارض جانبی اعصاب مركزی: سرگیجه و تغییر در حالت روانی، خواب آلودگی، سردرد، اغتشاش شعور و سایكوز. در صورت تزریق وریدی ، احتمال بروز حس سوزش، احساس افسردگی یا «امواج گرم» وجود دارد. در تزریق وریدی سریع، سنكوپ پیش آمدهاست. قلبی- عروقی: كمی خفیف فشار خون ، در صورت تزریق سریع وریدی احتمال گشاد شدن عروق، برادیكاردی، آریتمی قلبی و ایست قلبی وجود دارد. دستگاه گوارش: با مصرف اشكال خوراكی كلسیم، احتمال بروز یبوست، تحریك، خونریزی، نفخ، تهوع و استفراغ و در صورت تزریق وریدی دارو، احتمال بروز عوارضی مانند احساس طعم گچ در دهان، خونریزی دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ، تشنگی و درد شكمی وجود دارد. ادراری- تناسلی: افزایش مقدار ادرار، سنگ كلیه. متابولیك: زیادی كلسیم خون. موضعی: در صورت تزریق عضلانی یا زیرجلدی این دارو، احتمال بروز درد و تحریك، سوزش، نكروز، پوسته پوسته شدن پوست ، سلولیت و كلسیفیه شدن بافتهای نرم وجود دارد. در صورت تزریق وریدی احتمال بروز عوارضی مانند تحریك وریدی، درد عضلانی، سلولیت، نكروز و كلسیفیه شدن بافتهای نرم، كه نیاز به پیوند پوست دارد (بخصوص بعد از تزریق سریع وریدی)، وجود دارد. مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: سندرم زیادی شدید كلسیم خون با افزایش میزان كلسیم پلاسما ، بیحالی، ضعف، تهوع و استفراغ و اغما مشخص می‌شود و ممكن است منجر به مرگ شود. درمان: مصرف دارو باید بلافاصله قطع شود. درمان مصرف بیش از حد كلسیم خوراكی عبارت است از خارج كردن كلسیم از بدن از طریق واداشتن بیمار به استفراغ یا شستشوی معده و همچنین، اقدامات حمایتی بعدی، در صورت لزوم.

برگرفته از : دارونما



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض شربت کلسیم در کودکان) (عوارض شربت کلسیم) (عوارض قرص کلسیم) (عوارض قرص کلسیم دی) (عوارض کلسیم دی) () (عوارض شربت کلسی کر) (عوارض قرص کلسیم د) (عوارض قرص کلسیم چیست) (قرص calcium-d) (عوارض کلسیم د) (عوارض شربت کلسیم برای کودکان) (شربت کلسیم برای کودکان) (شربت کلسیم) (عوارض مصرف قرص کلسیم) (کلسیم دی چیست) (عوارض مصرف قرص calcicare) (عوارض قرص calcium-d) (عوارض مصرف شربت کلسیم) (قرصcalcium-D) (عوارض مصرف قرص کلسیم دی) (عوارض کپسول کلسیم دی) (مضرات شربت کلسیم) (مضرات قرص کلسیم) (مضرات کلسیم دی) (موارد منع مصرف قرص کلسیم) (شربت کلسیم دی) (تداخل دارویی ویتامین دی) (شربت اندانسترون برای چیست)