پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف هیدروکسی زین (Hydroxyzine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسی زین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
الف ـ اضطراب، فشار عصبی، زیادی فعالیتهای حركتی. بزرگسالان: mg 100-50 خوراكی 4 بار در روز استفاده شود. كودكان بزرگتر از شش سال: از راه خوراكی ، مقدار mg/day 100-50 در مقادیر منقسم مصرف می‌شود. كودكان كوچكتر از شش سال: از راه خوراكی ، مقدار mg/day 50 در مقادیر منقسم مصرف می‌گردد. ب) خار ش: بزرگسالان: mg 25 خوراكی 4-3 بار در روز مصرف می‌شود. كودكان بزرگتر از 6 سال: mg 100-50 در روز در دوزهای منقسم استفاده می‌شود. كودكان زیر 6 سال: mg 50 در روز در دوزهای منقسم استفاده می‌شود. مكانیسم اثر اثر ضد اضطراب و تسكین‌بخش: هیدروكسی‌زین از طریق كاهش فعالیت بعضی از نواحی زیر قشری CNS موجب بروز اثرات تسكین بخش و ضد اضطراب می‌شود. این دارو با مصرف مقادیر زیاد ، اثر ضد درد نیز دارد. اثر ضد خارش: هیدروكسی زین برای پیوند یافتن به گیرنده‌های سلولی به طور مستقیم با هیستامین رقابت می‌كند. سایر اثرات: هیدروكسی زین به عنوان یك داروی كمكی برای ایجاد تسكین و داشتن اثرات آنتی هیستامین و آنتی كولینرژیك ، قبل و بعد از جراحی به كار می‌رود.
تداخل دارویی:
هیدروكسی زین موجب افزایش كاذب غلظت ادراری 17- هیدروكسی كورتیكواستروئید می‌شود. همچنین، این دارو ممكن است موجب به دست آمدن نتایج منفی كاذب در آزمونهای آلرژن پوستی از طریق مهار پاسخ پوست به هیستامین شود.
مکانیسم اثر:
جذب: بعد از مصرف خوراكی، به سرعت و به طور كامل جذب می‌شود. پخش: چگونگی پخش این دارو در انسان به خوبی مشخص نیست. متابولیسم: تقریباً به طور كامل در كبد متابولیزه می‌شود. دفع: متابولیتهای هیدروكسی زین عمدتاً از طریق ادرار و مقادیر كمی از دارو و متابولینهای آن از طریق مدفوع دفع می‌شوند . نیمه عمر این دارو سه ساعت است. اثر تسكین بخش این دارو ممكن است تا 6-4 ساعت ، و اثر ضد هیستامین آن تا مدت چهار روز باقی بماند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
هیدروكسی زین ممكن است بر اثرات داروهای مخدر شبه تریاك، باربیتوراتها، الكل، داروهای آرام‌بخش و سایر داروهای مضعف CNS افزوده یا آنها را تشدید كند. مقدار مصرف داروهای مضعف CNS باید تا حدود 50 درصد كاهش یابد. مصرف همزمان با سایر داروهای آنتی كولینرژیك موجب بروز اثرات اضافی آنتی كولینرژیك می‌شود. هیدروكسی زین ممكن است اثر اپی‌نفرین در انقباض عروق را مسدود سازد. اگر مصرف یك داروی منقبض كننده عروقی موردنیاز باشد ، باید از نور‌اپی‌نفرین یا فنیل افرین استفاده شود.
قرص، شربت

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض مصرف هیدروکسی زین در نوزادان) (شربت هیدروکسی زین برای چیست) (عوارض هیدروکسی زین در نوزادان) (عوارض هیدروکسی زین) (قرص هیدروکسی زین) (عوارض قرص هیدروکسی زین) (عوارض شربت هیدروکسی زین برای نوزادان) (هیدروکسی زین) (تداخل دارویی هیدروکسی زین) () (هیدروکسی زین برای نوزاد) (قرص هیدروکسی زین برای چیست) (هیدروکسی زین چیست) (شربت هیدروکسی زین) (شربت هیدروکسی زین در نوزادان) (شربت هیدروکسی زین چیست؟) (عوارض شربت هیدروکسی زین) (شربت هیدروکسی زین برای نوزادان) (شربت هیدروکسی زین برای نوزاد) (مضرات هیدروکسی زین) (عوارض مصرف هیدروکسی زین در کودکان) (شربت هیدروکسی زین در کودکان برای چیست) (موارد مصرف هیدروکسی زین) (مصرف شربت هیدروکسی زین در نوزادان) (کاربرد شربت هیدروکسی زین) (مصرف هیدروکسی زین در نوزادان) (هیدروکسی زین برای چیست) (شربت هیدروکسی زین چیست) (خواص شربت هیدروکسی زین) (موارد استفاده شربت هیدروکسی زین) (عوارض هیدروکسیزین) (شربت هیدروکسی زین برای چی خوبه) (قرص هیدروکسی زین چیست) (هیدروکسی زین برای نوزادان) (هیدروکسی زین 25) (عوارض قرص هیدروکسیزین) (عوارض شربت هیدروکسی زین در نوزادان) (عوارض شربت هیدروکسی زین برای کودک) (قرص هیدروکسی زین 25 چیست؟) (عوارض مصرف هیدروکسی زین) (موارد مصرف شربت هیدروکسی زین) (هیدروکسیزین برای نوزادان) (هیدروکسی زین چیست؟) (خواص هیدروکسی زین) (خاصیت شربت هیدروکسی زین) (قرص هیدروکسیزین) (عوارض هیدروکسی زین برای کودکان) (موارد مصرف شربت هیدروکسی زین در نوزادان) (شربت هیدروکسیزین) (تداخل هیدروکسی زین) (شربت هیدروکسی زین برای کودکان) (مقدار مصرف هیدروکسی زین در بزرگسالان) (هیدروکسی زین ) (موارد مصرف قرص هیدروکسی زین) (عوارض مصرف طولانی مدت هیدروکسی زین) (شربت هیدروکسیزین برای چیست) (عوارض شربت هیدروکسیزین) (شربت هیدروکسیزین برای نوزادان) (عوارض مصرف شربت هیدروکسی زین) (مصرف شربت هیدروکسی زین برای نوزادان) (داروی هیدروکسی زین برای چیست) (موارد استفاده هیدروکسی زین) (خواص شربت هیدروکسیزین) (شربت هیدروکسیزین چیست) (عوارض قرص هیدروکسی زین 25) (عوارض شربت هیدروکسی زین برای کودکان) (موارد مصرف هیدروکسی زین در نوزادان) (اثرات قرص هیدروکسی زین) (قرص هیدروکسی زین 25) (مضرات شربت هیدروکسی زین) (درباره شربت هیدروکسی زین) (عوارض قرص هیدروکسی چیست) (عوارض شربت هیدروکسی زین در کودکان) (فواید شربت هیدروکسی زین) (قرص هیدروكسی زین25) (مضرات هیدروکسیزین) (عوارض هیدروکسی زین برای نوزاد) (شربت هیدروکسی زین برای چیه) (خواص قرص هيدروكسى زين) (شربت هیدروکسی زین برای چیست ) (عوارض قرص هيدروکسي زين) (عوارض مصرف زیاد هیدروکسی زین) (قرص هیدروکسی زین25) (هیدروکسی زین25) (مصرف زیاد هیدروکسی زین) (عوارض هيدروكسي زين) (هیدروکسیزین نوزاد) (مضرات قرص هیدروکسی زین) (هیدروکسی زین برای کودکان) (عوارض تداخل هیدروکسی زین) (هیدروکسیزین)