پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "بمب" کيست؟

2 پاسخ 2

"بمب" در سال 1902 میلادی، توسط یک مخترع سوئدی به نام "اتریگه" اختراع شد.
اتریگه در سال 1902 میلادی "بمب" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع بمب) (مخترع بمب کیست؟) (مخترع بمب ) () (مخترع بمب کیست) (نام مخترع بمب) (مخترع بمب در جدول) (مخترعبمب) (مخترع بمب) (بمب اختراع کیست؟)