پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف کلاریترومایسین (Clarithromycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلاریترومایسین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) فارنژیت یا التهاب لوزه ناشی از استرپتوكوك پیوژن.
بزرگسالان: مقدار mg 250 هر 12 ساعت از راه خوراكی و به مدت 10 روز مصرف می‌شود.
كودكان: مقدار mg/kg 15 در روز از راه خوراكی به شكل منقسم با فواصل 12 ساعته و به مدت 10 روز مصرف می‌گردد.
ب) سینوزیت حاد ماگزیلاری ناشی از استرپتوكوك پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا یا موراكسلاكاتارالیس.
بزرگسالان: مقدار mg 500 هر 12 ساعت از راه خوراكی به مدت 14 روز مصرف می‌شود.
پ) تشدید علائم برونشیت مزمن توسط موراكسلا كاتارالیس، استرپتوكوك پنومونیه یا هموفیلوس آنفلوانزا یا پاراآنفلوانزا.
بزرگسالان: مقدار mg 250 از راه خوراكی هر 12 ساعت به مدت 14-7 روز (تنها برای موراكسلا و پنوموكوك) مصرف می‌شود.
ث) عفونت ساده پوستی ناشی از استافیلوكوك اورئوس یا استافیلوكوك پیوژنز.
بزرگسالان: مقدار mg 250 از راه خوراكی هر 12 ساعت به مدت 14-7 روز مصرف می‌شود.
ج) پیشگیری و درمان عفونت منتشر ناشی از مایكوباكتریوم آویوم كمپلكس.
بزرگسالان: مقدار mg 500 از راه خوراكی هر 12 ساعت مصرف می‌شود.
كودكان: میزان mg/kg 7.5 از راه خوراكی دو بار در روز مصرف می‌شود كه تا mg 500 دو بار در روز می‌تواند تجویز گردد.
چ) پاكسازی عفونت هلیكوباكترپیلوری جهت كاهش خطر عود زخم دئودنوم.
بزرگسالان: در درمان سه دارویی شامل mg 500 كلاریترومایسین همراه با لانزوپرازول و یك گرم آموكسی‌سیلین هر 12 ساعت و به مدت 14-10 روز تجویز می‌گردد. در یك رژیم دیگر، mg 500 كلاریترومایسین همراه با mg 20 امپرازول و یك گرم آموكسی‌سیلین هر 12 ساعت برای 10 روز مصرف می‌شود.
در درمان دو دارویی، mg 500 كلاریترومایسین هر 8 ساعت و mg 40 امپرازول یك بار در روز به مدت 14 روز مصرف می‌شود.
كودكان: میزان mg/kg 15 در روز به شكل منقسم هر 12 ساعت به مدت 10 روز مصرف می‌شود.
ح) پنومونی اكتسابی از جامعه ناشی از كلامیدیا پنومونیه، مایكوپلاسما پنومونیه، استرپتوكوك پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا، هموفیلوس پاراآنفلوانزا یا موراكسلاكاتارالیس.
بزرگسالان: میزان mg 250 خوراكی هر12 ساعت به مدت 14-7 روز تجویز می‌شود (در مورد هموفیلوس آنفلوانزا طول مدت درمان 7 روز است.)
یا این‌كه می‌توان دو قرص 500 میلی‌گرمی روزانه به مدت 7 روز برای درمان تمام ارگانیسم‌های ذكر شده تجویز نمود.
كودكان: مقدار mg/kg 15 روزانه به شكل منقسم هر 12 ساعت برای مدت 10 روز مصرف می‌شود (تنها جهت درمان كلامیدیا پنومونیه، مایكوپلاسما پنومونیه یا استرپتوكوك پنومونیه).
تنظیم دوز: در صورتی كه كلیرانس كراتینین كمتر از 30 میلی‌لیتر در دقیقه باشد، دوز را 50 درصد كاهش داده یا فواصل مصرف دو برابر می‌شود.
مكانیسم اثر
عملكرد آنتی‌باكتریال: دارو به بخش S 50 ریبوزوم باكتری متصل شده و منجر به مهار سنتز پروتئین می‌شود. خواص باكتریوستاتیك و باكتریسیدال دارو به غلظت آن بستگی دارد.
فارماکوکینتیک
جذب: دارو به سرعت از دستگاه گوارش جذب می‌شود؛ زیست دستیابی مطلق‌دارو 50 درصد است. با وجودی كه غدا منجر به اندكی تأخیر در شروع جذب می‌شود، ولی از آن‌جایی كه غذا میزان كلی داروی جذب شده را تغییر نمی‌دهد، می‌توان كلاریترومایسین را بدون توجه به غذا مصرف نمود.
پخش: این دارو پخش وسیعی دارد. به دلیل نفوذ سلولی خوبی كه دارد غلظت بافتی دارو بالاتر از سطوح پلاسمایی آن است. نیمه‌عمر پلاسمایی آن وابسته به دوز می‌باشد؛ در دوزهای mg 250 هر 12 ساعت نیمه‌عمر آن 4-3 ساعت می‌باشد كه با دوزهای mg 500 هر 12 ساعت به 7-5 ساعت افزایش پیدا می‌كند.
متابولیسم: متابولیت اصلی كلاریترومایسین، 14- هیدروكسی كلاریترومایسین می‌باشد كه فعالیت آنتی‌میكروبیال قابل توجهی دارد. فعالیت متابولیت بر علیه هموفیلوس آنفلوانزا دو برابر داروی مادر است.
دفع: در بیمارانی كه مقدار مصرف دارو در آن‌ها mg 250 هر 12 ساعت است، حدود 20 درصد از دارو به فرم تغییر نیافته از راه ادرار دفع می‌شود و در بیمارانی كه دارو را به میزان mg 500 هر 12 ساعت دریافت می‌كنند، این مقدار به 30 درصد افزایش می‌یابد. متابولیت دارو حدود 15% از داروی دفع شده از ادرار را تشكیل می‌دهد. نیمه‌عمر حذف متابولیت فعال، وابسته به دوز می‌باشد به نحوی كه با دوز mg 250 هر 12 ساعت، نیمه‌عمر 6-5 ساعت بوده و با دوز mg 500 هر 12 ساعت به 7 ساعت افزایش می‌یابد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: سردرد.
قلبی ـ عروقی: آریتمی.
دستگاه گوارش: درد یا احساس ناراحتی در شكم، كولیت سودوممبران، استفراغ (در كودكان)، تهوع، طعم غیر طبیعی، اسهال، سوء هاضمه.
خون: اختلالات انعقادی، لكوپنی.
پوست: راش (كودكان).
مسمومیت و درمان
هیچ اطلاعاتی موجود نیست.
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
در حساسیت مفرط به كلاریترومایسین، اریترومایسین یا سایر ماكرولیدها و در بیماران تحت درمان با پیموزاید یا سایر داروهایی كه منجر به طولانی شدن فواصل QT شده و آریتمی ایجاد می‌كنند، منع مصرف دارد.
مصرف این دارو در نارسایی كبدی و كلیوی باید با احتیاط صورت گیرد.
موارد منع مصرف و احتیاط:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
منجر به افزایش سطح سرمی ALT, AST، آلكالین فسفاتاز، LDH، بیلی‌روبین، كراتینین و BUN می‌گردد. می‌توان PT و INR را افزایش و WBC را كاهش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ماكرولید.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Fromilid, Klacid
ملاحظات اختصاصی
1- باید قبل از تجویز دوز اول دارو، نمونه‌های كشت و تست‌های تعیین حساسیت تهیه شود.
2- دارو می‌تواند با داروهای متابولیزه شونده توسط CYP3A4، هگزوباربیتال، فنی‌توئین و والپروات تداخل كند.
3- ندرتاً دارو می‌تواند باعث بروز واكنش‌های آلرژیك شامل آنافیلاكسی، سندرم استیونس جانسون، نكروز پوستی توكسیك، اثرات گوارشی و CNS، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، اختلال عملكرد كبدی، طولانی شدن QT و آریتمی‌های بطنی گردد.
4- ممكن است رشد بیش از حد ارگانیسم‌های غیر حساس یا قارچ اتفاق بیفتد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو طبق روش توصیه شده تا پایان مصرف شود، حتی اگر قبل از اتمام داروی تجویز شده بیمار احساس بهبودی كند.
2- دارو را بدون توجه به غذا می‌توان مصرف كرد.
3- فرم سوسپانسیون دارو باید قبل از مصرف تكان داده شود و نباید دارو را در یخچال قرار داد. داروی مصرف نشده بعد از 14 روز دور ریخته شود.
مصرف در كودكان: بی‌خطر بودن و اثربخشی دارو در كودكان زیر 6 ماه مشخص نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست، ولی سایر ماكرولیدها در شیر ترشح می‌شوند. باید در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 250, 500mg
Powder, For Suspension: 125, 250 mg/5ml
Granule, For Suspension: 250 mg/sachet
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ماكرولید.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Fromilid, Klacid
ملاحظات اختصاصی
1- باید قبل از تجویز دوز اول دارو، نمونه‌های كشت و تست‌های تعیین حساسیت تهیه شود.
2- دارو می‌تواند با داروهای متابولیزه شونده توسط CYP3A4، هگزوباربیتال، فنی‌توئین و والپروات تداخل كند.
3- ندرتاً دارو می‌تواند باعث بروز واكنش‌های آلرژیك شامل آنافیلاكسی، سندرم استیونس جانسون، نكروز پوستی توكسیك، اثرات گوارشی و CNS، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی، اختلال عملكرد كبدی، طولانی شدن QT و آریتمی‌های بطنی گردد.
4- ممكن است رشد بیش از حد ارگانیسم‌های غیر حساس یا قارچ اتفاق بیفتد.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- دارو طبق روش توصیه شده تا پایان مصرف شود، حتی اگر قبل از اتمام داروی تجویز شده بیمار احساس بهبودی كند.
2- دارو را بدون توجه به غذا می‌توان مصرف كرد.
3- فرم سوسپانسیون دارو باید قبل از مصرف تكان داده شود و نباید دارو را در یخچال قرار داد. داروی مصرف نشده بعد از 14 روز دور ریخته شود.
مصرف در كودكان: بی‌خطر بودن و اثربخشی دارو در كودكان زیر 6 ماه مشخص نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست، ولی سایر ماكرولیدها در شیر ترشح می‌شوند. باید در دوران شیردهی با احتیاط مصرف شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کلاریسین) (قرص کلاریترومایسین) (قرص کلاریترومایسین 500) (قرص کلاریسین برای چیست؟) (قرص کلاریسین) (کلاریسین ۵۰۰) (کلاریترومایسین) (قرص کلاریسین 500) () (عوارض کلاریترومایسین) (کلاریترومایسین 500) (فرومیلید 500) (فرومیلید) (کلاریسین 500) (قرص فرومیلید) (عوارض قرص کلاریترومایسین) (قرص فرومیلید 500) (قرص کلاریترومایسین 500 برای چیست) (عوارض کلاریترومایسین 500) (عوارض قرص کلاریسین) (قرص کلاسید) (قرص klacid 500) (قرص کلاریترومایسین۵۰۰) (کلاریسین چیست) (کلاریترومایسین عوارض جانبی) (فرومیلید کلاریترومایسین) (کلاسید) (عوارض قرص کلاریترومایسین 500) (قرص کلاریسین 500 چیست) (کلاریسین500) (شربت کلاریسین) (قرص فرومیلید برای چیست) (فرومیلید500) (کلاریسین 250) (کلاریسین 125) (قرص کلاریترومایسین500) (کلاریترومایسین500) (فرومیلید 500 کلاریترومایسین) (شربت کلاریترومایسین برای کودکان) (عوارض کلاریسین) (قرص کلاسید 500) (کپسول فرومیلید) (عوارض فرومیلید) (قرص klacid) (قرص فرومیلید ۵۰۰) (عوارض قرص کلاریسین 500) (فرومیلید ۵۰۰) (قرص کلاریترومایسین 250) (کپسول کلاریترومایسین) (کلاسید 500) (کپسول کلاریترومایسین 500) (قرص کلاریترومایسین چیست؟) (کلاریترو مایسین) (کلاریترومایسین 250) (عوارض کپسول کلاریترومایسین) (قیمت قرص کلاریترومایسین) (داروی klacid) (کلاریترومایسین ۵۰۰) (داروی فرومیلید) (قرص کلاریترومایسین برای چیست؟) (عوارض قرص فرومیلید) (کلاریسین ) (قرص کلاریسین 250) (کلارسین) (klacid چیست) (قرص کلاریترومایسین برای چیست) (قرص فرومیلید500) (داروی کلاریترومایسین) (موارد مصرف کلاریسین) (موارد مصرف قرص فرومیلید) (قرص کلارسین) (کپسول کلاریسین 500) (کپسول کلاریترومایسین500) (قرص کلاریسین۵۰۰) (کلاریترومایسین۵۰۰) (��� ����ی�ی� 250) (قرص کلارکسیر 500) (داروی کلاسید) (قرص کلاریسین ) (كلاريسين) (قرص کلاسید ۵۰۰) (کلاریترومایسین+عوارض) (قرص کلاريسين) (کلارکسیر چیست) (کپسول کلاسید 500) (قرص کلاریسین500) (کلاریسین ۲۵۰) (عوارض قرص فرومیلید 500) (کلاریسین250) (قرص کلاريترومايسين) (كلاريترومايسين 250) (عوارض کلاسید) (کلاریترومایسین چیست) (موارد مصرف قرص کلاریترومایسین) (عوارض داروی کلاریسین) (قیمت قرص کلاریترومایسین 500) (قرص کلارکسیر برای چیست؟) (قرص کلاریترومایسین ۵۰۰) (کپسول کلاریسین500) (شربت کلاریسین 250)