پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "برقگیر" کیست؟

2 پاسخ 2

فرانکلین در سال 1752 میلادی "برقگیر" را اختراع کرد.
"برقگیر" در سال 1752 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "فرانکلین" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع برق گیر) (مخترع برقگیر) (مخترع برقگير) (برق گیر) (مخترع برق گير) () (برقگیر) (مخترع برق گیر ) (اختراع برقگیر) (نام مخترع برق گیر)