پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف لوپرامید (Loperamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لوپرامید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف ‌
الف) اسهال حاد غیر اختصاصی:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 12 سال: در ابتدا mg 4 خوراكی مصرف می‌شود و پس از هر بار دفع اسهالی، ‌mg 2 استفاده می‌شود. حداكثر دوز روزانه mg 16 می‌باشد.
كودكان 12-8 ساله: در روز اول mg 2 خوراكی سه بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان 8-5 ساله: در روز اول mg 2 خوراكی دو بار در روز مصرف می‌شود.
كودكان 5-2 ساله: در روز اول mg 1 خوراكی سه بار در روز مصرف می‌شود.
دوز نگهدارنده یك سوم تا یك دوم مقدار مصرف اولیه است (mg/kg 0.1 پس از هر بار دفع اسهال) كه نباید از دوز روز اول تجاوز نماید. در صورت عدم بهبودی پس از 48 ساعت، دارو باید قطع شود.
ب) اسهال مزمن:
بزرگسالان: در ابتدا mg 4 خوراكی و سپس mg 2 پس‌از هر بار دفع اسهالی تا رفع اسهال مصرف می‌شود. دوز باید بر اساس پاسخ هر فرد تعیین شود.
در صورت مصرف شدن mg 16 در روز برای حداقل 10 روز، ‌دارو را قطع كنید.
كودكان: mg/kg 0.24-0.08 در روز در 2 تا 3 دوز منقسم مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر ضد اسهال: دارو بطور مستقیم بر انتهاهای عصبی موجود در مخاط روده اثر نموده و حركات روده را كاهش می‌دهد. به اثرات ضد پریستالتیك این دارو تحمل ایجاد نمی‌شود.
ترشح آب و الكترولیت‌ها نیز ممكن است با مكانیسم ناشناخته‌ای مهار شود. هر چند لوپرامید از نظر شیمیایی شبیه اوپیوئیدها است، ‌اما وابستگی فیزیكی در انسان ایجاد نمی‌كند. این دارو اثر ضد درد ندارد.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: ‌سرگیجه، خواب آلودگی، خستگی.
دستگاه گوارش:‌ درد شكمی، ‌اتساع شكم، ناراحتی شكم، یبوست، خشكی دهان، تهوع، ‌استفراغ.
پوست: واكنشهای ازدیاد حساسیت، بثورات پوستی.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: یبوست، تحریك گوارشی، تضعیف CNS.
درمان: در صورت مصرف در چند ساعت اخیر، ذغال فعال تجویز می‌شود یا می‌توان از شستشوی معده استفاده و پس از آن ذغال فعال تجویز نمود. بیمار باید از نظر تضعیف تنفس پایش شود. در صورت بروز تضعیف تنفسی، نالوكسون تجویز می‌شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: به مقدار ناچیز از دستگاه گوارش جذب می‌شود. اوج اثر 5-2.5 ساعت و مدت اثر 24 ساعت می‌باشد.
پخش: به خوبی مشخص نشده است.
متابولیسم: داروی جذب شده توسط كبد متابولیزه می‌شود.
دفع: قسمت عمده دارو در مدفوع و كمتر از %2 آن در ادرار دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان لوپرامید با ضد دردهای اوپیوئید ممكن است باعث ایجاد یبوست شدید شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق پیپریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اسهال.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نامهای تجاری : Apo - Loperamide
ملاحظات اختصاصی
پس از تجویز دارو از راه لوله بینی ـ معدی، ‌لوله را با آب شستشو دهید.
در صورت بروز اسهال شدید، وضعیت آب و الكترولیت‌های بیمار را كنترل كنید.
در صورت ابتلای بیمار به اختلال کبدی، بیمار را از نظر سمیت CNS كنترل كنید؛ زیرا متابولیسم عبور اول دارو ممكن است كاهش یابد.
نكات قابل توصیه به بیمار
نباید دارو را بیش از دوز مجاز مصرف نمود.
از كار با ماشین آلات و رانندگی باید پرهیز نمود تا زمانی كه اثرات دارو بر CNS مشخص شود.
در صورت عدم بهبودی طی 48 ساعت و بروز تب، پزشك را مطلع كنید.
در صورت سیاه یا خونی شدن مدفوع پزشك را مطلع كنید.
مصرف در كودكان: دارو برای كودكان 2 ساله و بزرگتر تأیید شده است، هر چند كودكان كم سن به عوارض جانبی ممكن است حساس تر باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. باید با احتیاط مصرف شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 2mg
Capsule: 2mg
Solution: 1 mg/5ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتق پیپریدین.
طبقه‌بندی درمانی: ضد اسهال.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نامهای تجاری : Apo - Loperamide
ملاحظات اختصاصی
پس از تجویز دارو از راه لوله بینی ـ معدی، ‌لوله را با آب شستشو دهید.
در صورت بروز اسهال شدید، وضعیت آب و الكترولیت‌های بیمار را كنترل كنید.
در صورت ابتلای بیمار به اختلال کبدی، بیمار را از نظر سمیت CNS كنترل كنید؛ زیرا متابولیسم عبور اول دارو ممكن است كاهش یابد.
نكات قابل توصیه به بیمار
نباید دارو را بیش از دوز مجاز مصرف نمود.
از كار با ماشین آلات و رانندگی باید پرهیز نمود تا زمانی كه اثرات دارو بر CNS مشخص شود.
در صورت عدم بهبودی طی 48 ساعت و بروز تب، پزشك را مطلع كنید.
در صورت سیاه یا خونی شدن مدفوع پزشك را مطلع كنید.
مصرف در كودكان: دارو برای كودكان 2 ساله و بزرگتر تأیید شده است، هر چند كودكان كم سن به عوارض جانبی ممكن است حساس تر باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح دارو در شیر مشخص نیست. باید با احتیاط مصرف شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لوپرامید) (قرص لوپرامید) (لوپرامید2) (قرص لوپرامید2) (لوپرامید برای کودکان) (شربت لوپرامید) (لوپراميد) (قرص ضد اسهال لوپرامید) (لوپرامید 2 چیست؟) (لومیدکس) (قرص لوپرامید2 برای چیست) (عوارض لوپرامید) (قرص لومیدکس) (شربت لوپرامید کودکان) (قرص لوپراميد) () (لومیدکس 2) (قرص لومیدکس2) (قرص لوپرامید برای چیست) (قرص لوپراميد چيست) (شربت لوپرامید برای کودکان) (عوارض قرص لوپرامید) (لوپرامید ) (قرص لوپراميد 2) (لوپرامید برای چیست) (قرص لوپرامید 2) (داروی لوپرامید) (لوپراميد ٢) (لو پرامید) (قرص لوپراميد ٢) (قرص لوپرامید ۲) (قرص لوپرامید چیست) (شربت لوپرامید هیدروکلراید) (قرص لوپرامید ) (لوپرامید 2) (لوپر امید) (داروی لوپرامید2) (نحوه مصرف لوپرامید) (موارد مصرف قرص لوپرامید) (موارد مصرف لوپرامید) (لوپرامید ۲) (شربت لوپرامید پاک دارو) (لوپرامید چیست) (قرص لوپرامید 2 برای چیست) (قرص لو پرامید) (قرص لوپرامید برای کودکان) (عوارض قرص لوپراميد) (لومیدکس2) (خواص قرص لوپرامید) (قرص loperamide) (لوپرامید۲) (لوپرامید) (قرص لومیدکس2 برای چیست) (لوپرامید در بارداری) (قرص لوپر امید) (قرص لوپرامید۲) (قرص لوپراميد2) (قرص لوپراميد براي چيست) (قرص لپرامید) (قرص لوپرامید 2 چیست) (لوپرامید ) (قرص لومیدکس 2 چیست) (لوپرامید هیدروکلراید) (عوارض قرص لوپرامید2) (لوپرامید قرص) (لوپرامید شربت) (قرص لوپرامید برای چیه) (لوپراميد2) (عوارض لوپراميد) (لوپراميد 2) (کاربرد قرص لوپرامید2) (موارد مصرف قرص لوپرامید2) (عوارض داروی لوپرامید) (��� ���� ��ی) (لوپرامیدچیست) (شربت لوپراميد) (قرص لوپرامید2 چیست) (لوپرامید2 چیست) (قرص لومیدکس 2) (لومیدکس چیست) (ﻟﻮﻣﻴﺪﻛﺲ) (مصرف لوپرامید) (لوپرامید اسهال) (قرصلوپرامید) (لوپرامیدهیدروکلراید) (قرص لوپرامید برای چی خوبه) (عوارض شربت لوپرامید) (داروی لوپرامید چیست) (لو پرامید ) (لومیدکس۲) (لومیدکس چه قرصی است) (کاربرد قرص لوپرامید) (دارو لوپرامید) (قرص لومیدکس برای چیست) (لوميدکس) (موارد استفاده قرص لوپرامید) (مصرف لوپرامید در بارداری) (در مورد قرص لوپراميد) (قرص لوپرامید) (شربت لوپر امید)