پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "اژدر ساده" کیست؟

2 پاسخ 2

"اژدر ساده" در سال 1876 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "بوشنل" اختراع شد.
بوشنل در سال 1876 میلادی "اژدر ساده" را اختراع کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع اژدر) (مخترع اژدر ) ("مخترع اژدر بوشنل") (مخترع اژدر ؟)