پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف دومپریدون (Domperidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دومپریدون چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) تهوع و استفراغ (كوتاه مدت).
بزرگسالان: روزانه 20- 10 میلی‌گرم هر 6 یا 8 ساعت خوراكی، حداكثر 80 میلی‌گرم در روز.
كودكان: روزانه mg/kg 500- 250 هر 6 یا 8 ساعت خوراكی.
ب) سوء‌هاضمه و گاستروپارزی دیابتی.
بزرگسالان: 10 میلی‌گرم خوراكی 3 بار در روز پیش از غذا و موقع خواب با توجه به پاسخ درمانی بیمار مقدار دارو تا هر وعده 20 میلی‌گرم قابل افزایش می‌باشد. حداكثر مدّت زمان تجویز دارو 2 هفته می‌باشد.
پ) میگرن.
بزرگسالان: 20 میلی‌گرم خوراكی در تركیب با استامینوفن حداكثر تا 4 دوز.
مكانیسم اثر
دومپریدون به عنوان یك آنتاگونیت دوپامین می‌تواند باعث كنترل تهوع و استفراغ شود.

تداخل دارویی:
ملاحظات اختصاصی
1- دارو نباید جهت درمان استفراغ‌های مزمن استفاده شود.
2- در مقایسه با متوكلوپرامید احتمال بروز عوارض اكستراپیرامیدال و خواب آلودگی كمتر می‌باشد.
نكات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز عوارض ناخواسته با پزشك تماس بگیرید.
مصرف در شیردهی:
علی‌رغم ورود دارو به شیر در دوران شیردهی در صورت لزوم قابل مصرف می‌باشد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: فراهمی زیستی دارو به دلیل گذر اوّل كبدی و متابولیسم روده‌ای بالا حدود 15 درصد می‌باشد. مصرف دارو با غذا باعث افزایش فراهمی زیستی دارو می‌شود.
پخش: دارو بیش از 90 درصد به پروتئین‌های پلاسما اتصال می‌یابد. این دارو از سد خونی - مغزی عبور نمی‌كند.
متابولیسم: دارو در كبد متابولیزه می‌گردد.
دفع: 30 درصد دارو از ادرار به صورت متابولیت و باقی‌مانده طی چند روز از راه مدفوع دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: واكنش‌های دیستونیك.
سایر عوارض: كاهش میل جنسی، ژنیكوماستی، گالاكتوره، افزایش غلظت پرولاكتین.
مسمومیت و درمان
مصرف بیش از حد دارو به صورت وریدی باعث واكنش‌های دیستونیك، آریتمی‌های قلبی و ایست قلبی. در موارد مسمومیت درمان حمایتی توصیه می‌شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست دوپامین.
طبقه‌بندی درمانی: پروكینتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده ‍C
نام‌های تجاری: Domperidone Hexal

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 10mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتاگونیست دوپامین.
طبقه‌بندی درمانی: پروكینتیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده ‍C
نام‌های تجاری: Domperidone Hexal

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دمپریدون) (دومپریدون) (قرص دمپریدون) (قرص دومپریدون) (دمپریدون10) (قرص دومپریدون 10) (قرص موتیدون) (قرص دومپریدون 10 برای چیست) (دومپریدون 10 میلی گرم) (عوارض دومپریدون) (عوارض قرص دومپریدون) (موتیدون) (عوارض دمپریدون) (قرص دومپریدون برای چه بیماری است) (عوارض قرص دمپریدون) (قرص دومپریدون برای چیست) (دمپریدون 10) () (دومپریدون 10 چیست) (دومپریدون10) (دومپریدون ۱۰) (عوارض قرص موتیدون) (قرص دمپریدون 10) (دومپریدون عوارض) (دومپریدون برای چیست) (عوارض قرص دومپریدون 10) (قرص دمپریدون ۱۰) (قرص دومپریدون 10 میلی چیست) (دومپریدون چیست) (قرص دومپریدون 10 میلی گرم) (دومپریدون 10) (قرص دمپریدون ) (قرص دمپریدون10) (قرص موتیدون برای چه بیماری است) (دمپریدون ۱۰) (دمپريدون) (دمپریدون ) (قرص موتیدون برای درمان چیست) (موارد مصرف قرص موتیدون) (عوارض موتیدون) (دمپریدون) (قرص دمپریدون 10 برای چیست) (قرص دمپریدون برای چیه) (داروی دمپریدون) (قرص دمپريدون) (قرص دومپریدون ) (موتیدون دمپریدون) (دمپریدون 10 چیست) (موارد مصرف قرص دومپریدون) (قرص دمپریدون چیست) (خواص قرص دومپریدون) (دومپريدون) (قرص دمپریدون برای چیست) (قرص دومپريدون) (قرص دومپریدون10) (دومپریدون 10 mg) (قرص دومپریدون چیست) (داروی دومپریدون) (موارد مصرف دومپریدون) (خواص قرص دمپریدون) (دمپریدون برای چیست) (دومپریدون۱۰) (دومپریدون ۱۰ میلی گرم) (عوارض دمپریدون10) (دومپریدون ) (موارد مصرف قرص دومپریدون 10) (دومپریدون ده) (دومپريدون ١٠) (دمپریدون چیست) (دامپریدون) (قرص دومپریدون ۱۰) (موارد مصرف دمپریدون) (عوارض دومپریدون 10) (عوارض دومپریدون چیست) (دمپریدن) (قرص دومپریدون برای درمان چیست) (دومپريدون 10) (قرص Motilium) (قرص domperidone) (قرص ﻣﻮﺗﻴﺪﻭﻥ) (دمپریدون۱۰) (موتيدون) (موارد مصرف قرص دمپریدون) (داروی موتیدون) (عوارض قرص دومپریدون 10 میلی گرم) (قرصدومپریدون) (قرص دمپریدون) (قرص دومپریدون 10 میلی) (درباره قرص دومپریدون) (قرص دومپریدون۱۰) (قرص موتیدون چیست) (موتیدون چیست) (قرص دامپریدون) (دمپریدون10 چیست) (دمپیریدون) (عوارض داروی دومپریدون) (دمپريدون 10) (دمپریدون 10 میلی گرم) (فواید قرص دومپریدون) (قرص motilium چیست)