پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف ویروسید (Trifluridine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ویروسید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان التهاب اولیه قرنیه و ملتحمه و التهاب عودكننده بافت اپی‌تلیال قرنیه ناشی از ویروس هرپس سیمپلكس نوع 1 و 2
بزرگسالان: در هنگام بیداری، یك قطره هر دو ساعت در چشم مورد نظر، حداكثر 9 قطره در روز تا التیام كامل بافت پوششی قرنیه ؛ بعد از التیام نیز، یك قطره هر چهار ساعت (حداقل پنج قطره در روز)، به مدت هفت روز دیگر استفاده می‌گردد.
مكانیسم اثر
اثر ضد ویروس:‌ مكانیسم دقیق اثر دارو مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد این دارو در ساخت DNA تداخل كرده و از تكثیر سلولی ویروسها جلوگیری می‌كند. این دارو بر ویروس تبخال ساده نوع یك و دو و ویروس واكسینیا مؤثر است.


مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: بعد از مصرف موضعی، دارو به داخل چشم نفوذ می‌كند. التهاب ممكن است نفوذ دارو را افزایش دهد.
پخش و متابولیسم: مشخص نیست.
دفع: نیمه عمر فلوریدین تقریباً 18-12 دقیقه است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
عوارض جانبی
چشم:‌ سوزش ، احساس گزش، تحریك، اشك ریزش، ادم پلكها ، پرخونی، كراتوپاتی سطحی نقطه‌دار، كراتوپاتی اپی تلیال، ادم استرومایی ، كراتیت سیكا، افزایش فشار داخل چشم.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: سمیت داروی بلعیده شده مشخص نیست.
درمان: در صورت بلع مقادیر زیاد دارو، انجام اقدامات عمومی، مانند واداشتن بیمار به استفراغ، شستشوی معده با مصرف یك مسهل، از جذب دارو جلوگیری می‌كند. در صورت تماس دارو با پوست ، موضع باید با آب و صابون شسته شود. بیمار باید از نظر بروز علائم و نشانه‌ها به طور دقیق بررسی شود.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد ویروس.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس چشمی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ‌در صورتی كه پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نشود یا پس از 14 روز درمان را التیام كامل نگردد، درمان دیگری باید در نظر گرفته شود.
2-‌ تری فلوریدین نباید بیش از 21 روز متوالی مصرف شود، زیرا خطر مسمومیت چشمی وجود دارد.
3ـ‌ دارو باید در یخچال نگهداری شود؛ قبل از مصرف، دارو به تدریج تا حد درجه حرارت اتاق گرم شود.
4ـ تحریك موضعی خفیف ملتحمه و قرنیه بعد از چكاندن دارو معمولاً موقتی است.
5ـ مقدار و دفعات مصرف دارو نباید بیش از میزان تجویز شده باشد.
6ـ در صورتی كه پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نگردد یا وضع بیمار بدتر شود یا هر نوع تحریكی بروز كند، به پزشك اطلاع داده شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Drop: 1%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ضد ویروس.
طبقه‌بندی درمانی: ضد ویروس چشمی.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
ملاحظات اختصاصی
1ـ‌در صورتی كه پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نشود یا پس از 14 روز درمان را التیام كامل نگردد، درمان دیگری باید در نظر گرفته شود.
2-‌ تری فلوریدین نباید بیش از 21 روز متوالی مصرف شود، زیرا خطر مسمومیت چشمی وجود دارد.
3ـ‌ دارو باید در یخچال نگهداری شود؛ قبل از مصرف، دارو به تدریج تا حد درجه حرارت اتاق گرم شود.
4ـ تحریك موضعی خفیف ملتحمه و قرنیه بعد از چكاندن دارو معمولاً موقتی است.
5ـ مقدار و دفعات مصرف دارو نباید بیش از میزان تجویز شده باشد.
6ـ در صورتی كه پس از هفت روز درمان بهبودی مشاهده نگردد یا وضع بیمار بدتر شود یا هر نوع تحریكی بروز كند، به پزشك اطلاع داده شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قطره ویروسید) (ویروسید) () (قطره ویروسید ) (قطره ويروسيد) (قطره چشمی سیکا)