پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "اتومبیل" کیست؟

2 پاسخ 2

دایملر در سال 1899 میلادی "اتومبیل" را اختراع کرد.
"اتومبیل" در سال 1899 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "دایملر" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع اتومبیل)