پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف سدیم کلراید (رینوسالتین) (Sodium Chloride (Nasal)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سدیم کلراید (رینوسالتین) چیست؟

1 پاسخ 1اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی‌كننده ضعیف، مرطوب‌كننده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف كردن خشكی و التهاب غشاهای بینی ناشی از سرماخوردگی، ایجاد رطوبت و در مواقع مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی، آلرژی‌ها، خونریزی بینی و سایر تحریكات.
به مقدار مورد نیاز یا طبق دستور پزشك مصرف شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Solution: 0.9%, 5ml
Spray, Solution: 0.9%, 0.65%
Drop: 0.65%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: الكترولیت.
طبقه‌بندی درمانی: ضدعفونی‌كننده ضعیف، مرطوب‌كننده.
طبقه‌‌‌بندی مصرف در بارداری: رده A
موارد و مقدار مصرف
حفظ رطوبت و برطرف كردن خشكی و التهاب غشاهای بینی ناشی از سرماخوردگی، ایجاد رطوبت و در مواقع مصرف بیش از حد داروهای ضد احتقان بینی، آلرژی‌ها، خونریزی بینی و سایر تحریكات.
به مقدار مورد نیاز یا طبق دستور پزشك مصرف شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رینوسالتین) (قطره رینوسالتین) (عوارض قطره بینی سدیم کلراید) (رینو سالتین) (عوارض قطره رینوسالتین) (قطره بینی رینوسالتین) (قطره رینو سالتین) (عوارض رینوسالتین) (رينوسالتين) (رینوسالتین چیست) (قطره سدیم کلراید) (قطره رینوسالتین برای چیه) () (اسپری رینوسالتین) (عوارض قطره سدیم کلراید) (قطره رینوسالتین برای چیست) (عوارض قطره بینی کلرید سدیم) (قطره بینی رینو سالتین) (مصرف قطره بینی سدیم کلراید در بارداری) (قطره رینوسالتین در بارداری) (اسپری بینی رینوسالتین) (عوارض قطره بینی رینوسالتین) (داروی رینوسالتین) (رینوسالتین قطره) (قطره رينوسالتين) (مصرف قطره رینوسالتین) (موارد مصرف رینوسالتین) (رینوسالتین) (مقدار مصرف قطره رینوسالتین) (رينو سالتين) (قطره سدیم کلراید در بارداری) (عوارض قطره رینوسالتین برای نوزاد) (قطره رینو سالتین ) (قطره رینوسالتین) (اسپری بینی سدیم کلراید) (عوارض سدیم کلراید) (مضرات قطره بینی رینوسالتین) (سدیم کلراید قطره بینی) (رینوسالتین ) (مصرف قطره رینوسالتین در بارداری) (رینو سالتین ) (عوارض قطره رینو سالتین) (قطره بینی سدیم کلراید) (قطره رینوسالتین برای نوزاد) (قطره ی رینوسالتین) (تاریخ مصرف قطره رینوسالتین) (موارد استفاده قطره رینوسالتین) (عوارض رینو سالتین) (سدیم کلراید در بارداری) (رینوسالتین سدیم کلراید) (خواص قطره سدیم کلراید) (رینو سالتین) (موارد مصرف قطره سدیم کلراید) (قطره کلرید سدیم) (خواص قطره رینوسالتین) (قطره سدیم کلرید) (مضرات قطره رینوسالتین) (عوارض قطره کلرید سدیم) (قطره رینوسالتین ) (موارد مصرف قطره رینوسالتین) (عوارض داروی رینوسالتین) (خواص رینوسالتین) (قطره رینوسالتین بینی) (سدیم کلراید) (قطره رينو سالتين) (قطره بینی رینوسالتین برای چیست) ( قطره رینوسالتین) (قطره رینو سالتین برای چیست) (قطره ی سدیم کلراید) (ترکیبات قطره سدیم کلراید) (قطره بینی رینوسالتین ) (قطره رینو سالتین چیست) (تاریخ مصرف قطره سدیم کلراید) (قطره رینو سالتین عوارض) (رینوسالتین برای نوزاد) (مضرات قطره سدیم کلراید) (����� ������� ���� �ی�� ����ی�) (عوارض قطره رينوسالتين) (اسپری سدیم کلراید) (����������-��-����) (�����ی� �ی��) (��� �ی�� Ә�ی) (قطره رنوسالتین) (مقدار مصرف سدیم کلراید) (رينوسالتين) (رینوسالتین در بارداری) (قطره رینوسالتین چیست) (دارو رینوسالتین) (فواید سدیم کلراید قطره) (مصرف سدیم کلراید در بارداری) (داروی رینو سالتین) (اسپری بینی کلرید سدیم) (عوارض قطره رینو سالتین ) (��یی�) (شربت زینک سولفات) (قطره سدیم کلراید چشمی) (سدیم کلراید چیست)