پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف بیسموت ساب سیترات (Bismuth Subcitrate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بیسموت ساب سیترات چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
زخم خوش خیم معده و اثنی عشر
بزرگسالان: دو قرص دو بار در روز و یا یك قرص چهار بار در روز مصرف می‌شود. مدت درمان 28 روز است و در صورت لزوم 28 روز دیگر تكرار می‌شود. مقدار نگهدارنده توصیه نمی‌شود، ولی می‌توان دوره درمان را بعد از یك ماه فاصله تكرار كرد.
كودكان- مصرف این دارو در كودكان توصیه نمی‌شود.
مكانیسم اثر
بیسموت دارای اثر ضد میكروبی بر پاتوژر‌های باكتریایی و ویروسی دستگاه گوارش است. این دارو ممكن است به صورت تركیبی با دو آنتیبیوتیك (عموماً مترونید ازول و آموكسی سیلین) برای از بین بردن هلیكوباكترپیلوری تجویز شود.


مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بارداری، اختلال كار كلیه.


اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب بیسموت.
طبقه‌بندی درمانی: منفی كننده ذرات یونی در معده (برای مقابله با یون هیدروژن) همراه با داروهای مقابله با Helicobacter pilori.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C (در سه ماهه آخر بارداری رده D)
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تیره شدن زبان و سیاه شدن مدفوع، تهوع و استفراغ.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- اگر دارو را دو بار در روز مصرف می‌كنید، دو قرص نیم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص نیم ساعت قبل از شام میل كنید. اگر دارو را چهار بار در روز مصرف می‌كنید، نیم ساعت قبل از هر غذا و قرص آخر را دو ساعت بعد از شام مصرف كنید.
2- طی دوره درمان با این دارو شیر مصرف نكنید.
3- تا نیم ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو، آنتیاسید مصرف نكنید.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 120 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: تركیب بیسموت.
طبقه‌بندی درمانی: منفی كننده ذرات یونی در معده (برای مقابله با یون هیدروژن) همراه با داروهای مقابله با Helicobacter pilori.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C (در سه ماهه آخر بارداری رده D)
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تیره شدن زبان و سیاه شدن مدفوع، تهوع و استفراغ.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- اگر دارو را دو بار در روز مصرف می‌كنید، دو قرص نیم ساعت قبل از صبحانه و دو قرص نیم ساعت قبل از شام میل كنید. اگر دارو را چهار بار در روز مصرف می‌كنید، نیم ساعت قبل از هر غذا و قرص آخر را دو ساعت بعد از شام مصرف كنید.
2- طی دوره درمان با این دارو شیر مصرف نكنید.
3- تا نیم ساعت قبل یا بعد از مصرف این دارو، آنتیاسید مصرف نكنید.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرص بیسموت) (بیسموت) (بیسموت ساب سیترات) (عوارض قرص بیسموت) (عوارض بیسموت) (قرص بیسموت ساب سیترات) (عوارض قرص بیسموت ساب سیترات 120) (بیسموت ساب سیترات آریا) (قرص بیسموت برای چیست؟) (عوارض قرص بیسموت ساب سیترات) (قرص بیسموت ساب سیترات 120) (قرص بیسموت ساب سیترات چیست) (عوارض بیسموت ساب سیترات) (قرص بیسموت ساب سیترات اریا) () (بیسموت چیست) (بیسموت معده) (بیسموت ساب سیترات 120) (قرص بیسموت سیترات) (قرص بيسموت) (بيسموت) (قرص بيسموت ساب سيترات آريا) (داروی بیسموت) (قرص بیسموت ساب سیترات برای چیست) (بيسموت ساب سيترات) (موارد مصرف قرص بیسموت) (قرص بیسموت ) (عوارض داروی بیسموت) (خواص قرص بیسموت) (قرص بیسموت ساب) (قرص بیسموت ساب سیترات آریا) (بیسموت ساب سیترات اریا) (بيسموت ساب سيترات آريا) (بیسموت ساب سیترات چیست؟) (قرص بیسموت 120) (تداخل دارویی قرص بیسموت ساب سیترات) (بیسموت ساب سیترات عوارض) (قرص بیسموت چیست) (بیسموت ساب) (عوارض قرص بيسموت) (قرص بيسموت ساب سيترات 120) (بیسموت ساب سیترات ) (عوارض بیسموت ساب سیترات 120) (قرص بيسموت ساب سيترات) (بیسموت ) (قرص بیسموت ساب سیترات اریا چیست) (قرص بیسموت ساب سیترات ۱۲۰) (خواص بیسموت) (داروی بیسموت ساب سیترات) (عوارض قرص بیسموت ساب سیترات آریا) (بیسموت عوارض) (بیسموت شفا 120) (قرص بیسموتساب سیترات) (بیسموت سیترات) (موارد مصرف قرص بیسموت ساب سیترات) (عوارض داروی بیسموت ساب سیترات) (بیسموت ساب سیترات چیست) (خواص قرص بیسموت ساب سیترات) (موارد مصرف بیسموت) (بیسموت قرص) (نحوه مصرف قرص بیسموت) (قرص بيسموت چيست) (عوارض قرص بيسموت ساب سيترات) (فواید قرص بیسموت ساب سیترات) (طریقه مصرف بیسموت) (مصرف بیسموت) (عوارض مصرف قرص بیسموت) (قرص بیسموت ساب سالیسیلات) (قرص بیسموت برای چیست) (قرص بیسموت ساب سیترات 120 برای چیست) (عوارض بیسموت ) (عوارص بیسموت) (تداخلات دارویی بیسموت) (عوارض قرص بیسموت ساب) (قرص بیسموت ساب سیترات برای چیه) (تداخل دارویی بیسموت ساب سیترات) (قرص بيسموت براي چيست) (بیسموت ساب سیترات برای چیست) (قرص بیسموت ساب سیترات آریا برای چیست) (داروی بیسموت برای چیست) (قرص بیسموت ساب سیترات ) (طریقه مصرف قرص بیسموت ساب سیترات) (عوارض جانبی بیسموت ساب سیترات) (کاربرد قرص بیسموت) (عوارض قرص بیسموت ) (عوارض بیسموت ساب) (بیسموت ساب سیترات120) (بیسموت ساب سیترات ۱۲۰) (قرص بیسموت) (بیسموت 120) (داروی بیسموت ساب) (قرص بیسموت شفا) (زمان مصرف قرص بیسموت ساب سیترات) (طریقه مصرف قرص بیسموت چگونه است) (بيسموت چيست) (زمان مصرف قرص بیسموت) (فواید قرص بیسموت) (داروی بیسموت ساب سیترات آریا) (ساب سیترات) (عوارض بيسموت)