پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف موپیروسین (Mupirocin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی موپیروسین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
زرد زخم (ایمپتیگو)
بزرگسالان: روزانه 3 بار پماد 2 درصد روی موضع مالیده می‌شود.
کودکان: روزانه 3 بار پماد 2 درصد روی موضع مالیده می‌شود.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
پوست: خارش، بثورات جلدی، اریتم، احساس سوزش و درد، خشکی، التهاب، درماتیت تماسی و افزایش ترشح از زخم.
دستگاه گوارش: تهوع.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
موپیروسین سنتز پروتئین و RNA را در استافیکولوک اورئوس مهار می‌کند. موپیروسین مخلوطی از چند نوع اسید سودومونیک بوده که تقریباً 90 درصد آن را نوع A تشکیل می‌دهد. مطالعات در محیط زنده و روی اشرشیاکولی نشان داد که اسید سودومونیک ، ایزولوسین ترانسفر RNA سنتتاز را مهار می‌کند.
این دارو در غلظت‌های بالا اثرات باکتریسیدی دارد. فارماکوکینتیک جذب: مقادیر اندکی از دارو از راه پوست جذب سیستمیک می‌گردد. پخش: مقادیر اندک جذب شده سریعاً متابولیزه می‌گردد. متابولیسم: پس از متابولیسم تبدیل به مونیک اسید می‌گردد. دفع: متابولیت غیر فعال مونیک اسید از کلیه‌ها دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
اطلاعاتی در دسترس نیست.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اسید سودومونیک.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز حساسیت نسبت به دارو، مصرف آن باید قطع شود.
موپیروسین موضعی را نباید در چشم به کار برد.
استفاده از پانسمان پس از مالیدن پماد بلامانع است.
در صورت عدم بهبودی در عرض 3 تا 5 روز به پزشک اطلاع دهید.
ملاحظات اختصاصی
استفاده طولانی از فرآورده‌های آنتی‌بیوتیک موضعی، می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به عفونت‌های مقاوم هم‌چون عفونت‌‌های قارچی نماید.
دارو ممکن است در درمان فولیکولیت و زخم‌های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به استفاده از پلی‌اتلین‌گلیکول در فرمولاسیون دارو ، در صورت استفاده وسیع از دارو به دلیل احتمال جذب این ماده، بیمار مستعد سمیت کلیوی خواهد بود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Ointment: 2%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اسید سودومونیک.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیک.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نکات قابل توصیه به بیمار
در صورت بروز حساسیت نسبت به دارو، مصرف آن باید قطع شود.
موپیروسین موضعی را نباید در چشم به کار برد.
استفاده از پانسمان پس از مالیدن پماد بلامانع است.
در صورت عدم بهبودی در عرض 3 تا 5 روز به پزشک اطلاع دهید.
ملاحظات اختصاصی
استفاده طولانی از فرآورده‌های آنتی‌بیوتیک موضعی، می‌تواند فرد را مستعد ابتلا به عفونت‌های مقاوم هم‌چون عفونت‌‌های قارچی نماید.
دارو ممکن است در درمان فولیکولیت و زخم‌های باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به استفاده از پلی‌اتلین‌گلیکول در فرمولاسیون دارو ، در صورت استفاده وسیع از دارو به دلیل احتمال جذب این ماده، بیمار مستعد سمیت کلیوی خواهد بود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پماد موپیروسین) (موپیروسین 2 درصد چیست) (موپیروسین 2درصد) (موپیروسین) (پماد موپیروسین برای چیست؟) (پماد موپیروسین 2 درصد) (موپیروسین 2 درصد) (پمادموپیروسین) (پماد موپيروسين براي چيست) (موپیروسین چیست) (پماد موپیروسین 2 درصد چیست) (موپيروسين 2 درصد) (پماد موپیکا) (کرم موپیروسین) (پماد موپیروسین چیست) (پماد موپيروسين 2 درصد) (موارد مصرف پماد موپیروسین) (موپیروسین ۲ درصد) (پماد موپیروسین 2درصد) (کرم موپیروسین 2 درصد) (کاربرد پماد موپیروسین) (پماد موضعی موپیروسین 2 درصد) () (موارد مصرف پماد موپیروسین 2 درصد) (موارد استفاده پماد موپیروسین) (پماد موضعی موپیروسین) (پماد موپیکا 2درصد) (پماد موپیکا برای چیست) (موپیروسین2درصد) (پماد موپیروسین ) (پماد موپیروسین برای چیست) (عوارض پماد موپیروسین) (موپيروسين) (موپیکا) (موپیکا 2درصد) (موارد مصرف موپیروسین 2 درصد) (پمادموپیروسین چیست) (پماد موپیکا 2) (خواص پماد موپیروسین) (پماد مو پیروسین) (موپیروسین برای چیست) (موارد مصرف موپیروسین) (پماد موپيروسين) (پماد موضعی موپیکا) (داروی موپیروسین 2 درصد) (پماد موپرسین) (پماد mupirocin) (موپیروسین) (خاصیت پماد موپیروسین) (موپیروسین ۲درصد) (بماد موبيروسين) (پمادموپیکا) (کرم موپیروسین چیست) (پماد باکتروماد برای چیست) (پماد موپریسین) (عوارض موپیروسین) (كرم موبيروسين) (پمادموضعی موپیروسین) (پماد موپیروسین ۲ درصد) (موپیروسین 2) (خواص پماد موپیروسین 2 درصد) (موپیکا 2) (کاربرد پماد موپیروسین 2 درصد) (موارد استفاده موپیروسین 2 درصد) (موپیروسین پماد) (پماد موپیروسین ۲درصد) (پمادموپیروسین 2 درصد) (موپریسین) (موپیروسین ) (موپروسین) (موارد استفاده از پماد موپیروسین) (موارد مصرف باکتروماد) (پمادموپیروسین برای چیست) (مو پیروسین) (پمادموپیروسین 2درصد) (داروی موپیروسین چیست) (فواید پماد موپیروسین) (موارد استفاده موپیروسین) (پماد موپیروسین2درصد) (پماد پیروسین) (درباره پماد موپیروسین) (کاربرد کرم موپیروسین) (پماد موپیروسین2) (کرم مو پیروسین) (پماد موپیکا 2 درصد) (موارد مصرف پمادموپیروسین) (موپیروسین دو درصد) (موپیروسن) (کاربرد موپیروسین) (موارد مصرف موپیروسین چیست) (موپرسین) (پماد موپیروسین دو درصد) (پمادموپیروسین2درصد) (عوارض پماد موپیروسین 2 درصد) (پماد موپیروسین 2درصد) (پماد موپیروسین چیست؟) (عوارض موپیروسین 2 درصد) (کاربرد پماد موپیروسین 2) (کاربرد پماد موپیکا) (پمادموپیروسین )