پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف منیزیوم هیدروکساید (Magnesium Hydroxide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی منیزیوم هیدروکساید چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) درمان یبوست ، خالی كردن روده‌ها قبل از جراحی:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 6 سال: مقدار 60-15 میلی‌لیتر مصرف می‌شود.
ب) مسهل:
بزرگسالان: مقدار 60-30 میلی‌لیتر، معمولاً به هنگام خواب مصرف می‌شود .
كودكان 12- 6 ساله: مقدار 30-15 میلی‌لیتر مصرف می‌شود.
پ) ضد اسید:
بزرگسالان: مقدار 15-5 میلی‌لیتر برحسب نیاز مصرف می‌شود.
كودكان: مقدار 5-5/2 میلی‌لیتر ، برحسب نیاز مصرف می‌شود.
مكانیسم اثر
ضد زخم گوارشی: هیدروكسید منیزیم با خنثی كردن اسید معده، اثر مستقیم تحریك كننده اسید را كاهش می‌دهد. این عمل با افزایش pH، به غیر فعال شدن پپسین منجر می‌شود. همچنین، هیدروكسید منیزیم اجزای سد مخاطی را تقویت كرده و تونیسیته اسفنكتر مری و معده را افزایش می‌دهد.
اثر آنتی اسید: هیدروكسید منیزیم به سرعت با اسید هیدروكلریك معده تركیب شده و تشكیل كلرور منیزیم و آب می‌دهد.
اثر مسهل: این دارو با افزایش اسمولاریته محتویات روده، موجب كشیدن آب و در نتیجه اتساع و تحریك حركات دودی و خالی شدن روده می‌شود.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: اسهال، كرامپهای شكمی.
متابولیك: افزایش منیزیم خون، برهم خورن تعادل مایعات و الكترولیتها (با مصرف طولانی مدت)، از دست رفتن آب بدن.
سایر عوارض: وابستگی به دارو (در صورت مصرف بیش از حد یا طولانی مدت دارو).
توجه: در صورت بروز علائم و نشانه‌های زیادی منیزیم خون، مانند كاهش فشار خون، ضعف تنفسی، نكروز، تغییرات الكتروكاردیوگرام (EKG)، ضعف عضلانی، باید مصرف دارو قطع شود.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: حدود 30-15 درصد منیزیم ممكن است به طور سیستمیك جذب شود و بیمار مبتلا به نارسایی كلیوی را در معرض خطر قرار دهد.
پخش و متابولیسم: ندارد.
دفع: داروی جذب نشده از طریق مدفوع و داروی جذب شده به سرعت از راه ادرار دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان با تتراسایكلین، جذب آن را كاهش می‌ دهد.
مصرف همزمان با هیدروكسید منیزیم ممكن است سرعت و میزان جذب كلردیازپوكساید، كلرپرومازین، دیگوكسین و ایزونیازید را كاهش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ملح منیزیم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، مسهل.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- این دارو باید حداقل با فاصله یك ساعت از مصرف اشكال خوراكی پوشش‌دار مصرف شود. سوسپانسیون این دارو به خوبی تكان داده شود.
2- بعد از مصرف دارو از طریق لوله بینی: معدی (NG-Tube)، لوله باید با آب شسته شود.
3- وضعیت بیمار، بخصوص بیمار مبتلا به عیب كار كلیه، باید از نظر بروز علائم و نشانه‌های زیادی منیزیم خون، پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- برای جلوگیری از بروز وابستگی به دارو، از مصرف بیش از حد آن خودداری كنید.
2- سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تكان دهید.
مصرف در كودكان: مصرف هیدروكسید منیزیم به‌عنوان ضد اسید، در كودكان كوچكتر از شش سال، باید با تشخیص دقیق بیماری همراه باشد. زیرا بروز نشانه‌های بیماری در كودكان مبهم است.
مصرف در شیردهی: مقداری از منیزیم ممكن است در شیر ترشح شود، ولی هیچ‌گونه مشكلی در موارد مصرف این دارو در دوران شیردهی گزارش نشده است.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Suspension: 8%
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: ملح منیزیم.
طبقه‌بندی درمانی: آنتی اسید، مسهل.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
ملاحظات اختصاصی
1- این دارو باید حداقل با فاصله یك ساعت از مصرف اشكال خوراكی پوشش‌دار مصرف شود. سوسپانسیون این دارو به خوبی تكان داده شود.
2- بعد از مصرف دارو از طریق لوله بینی: معدی (NG-Tube)، لوله باید با آب شسته شود.
3- وضعیت بیمار، بخصوص بیمار مبتلا به عیب كار كلیه، باید از نظر بروز علائم و نشانه‌های زیادی منیزیم خون، پیگیری شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- برای جلوگیری از بروز وابستگی به دارو، از مصرف بیش از حد آن خودداری كنید.
2- سوسپانسیون را قبل از مصرف به خوبی تكان دهید.
مصرف در كودكان: مصرف هیدروكسید منیزیم به‌عنوان ضد اسید، در كودكان كوچكتر از شش سال، باید با تشخیص دقیق بیماری همراه باشد. زیرا بروز نشانه‌های بیماری در كودكان مبهم است.
مصرف در شیردهی: مقداری از منیزیم ممكن است در شیر ترشح شود، ولی هیچ‌گونه مشكلی در موارد مصرف این دارو در دوران شیردهی گزارش نشده است.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منیزیم هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (شربت منیزیم هیدروکساید) (شربت منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (شربت منیزیم هیدروکساید در بارداری) (شربت منیزیم) (عوارض مصرف شربت منیزیم هیدروکساید در بارداری) (عوارض قرص منیزیم) () (منیزیم هیدروکساید8درصد) (منیزیوم هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید 8) (مصرف منیزیم هیدروکساید در بارداری) (عوارض منیزیم هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید 8 در صد) (منیزیم هیدروکساید 8 درصد در بارداری) (مقدار مصرف شربت منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (عوارض شربت منیزیم هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید در بارداری) (شربت منیزیوم هیدروکساید) (شربت منیزیم هیدروکساید 8 درصد در بارداری) (مصرف شربت منیزیم هیدروکساید در بارداری) (شربت منیزیم هیدروکساید8درصد) (شربت هیدروکسید منیزیم) (منیزیم هیدروکساید 8درصد) (منیزیم هیدروکسید) (عوارض منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (عوارض منیزیم) (منیزیوم هیدروکساید 8 درصد) (مقدار مصرف شربت منیزیم هیدروکساید) (شربت هیدروکسید منیزیم در بارداری) (شربت منیزیوم) (هیدروکسید منیزیم) (عوارض شربت منیزیم) (شربت منیزیم هیدروکساید برای نوزاد) (شربت لاکسمل) (داروی منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (شیر منیزیم در بارداری) (شربت منيزيم هيدروکسايد) (مصرف منیزیم هیدروکساید در دوران شیردهی) (منیزیم هیدروکساید ۸درصد) (عوارض شربت منیزیم هیدروکساید 8) (منیزیم هیدروکساید ۸ درصد) (طریقه مصرف منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (عوارض مصرف قرص منیزیم) (شربت منیزیم اکساید) (شربت منیزیوم هیدروکساید در بارداری) (شربت منیزیم هیدروکساید برای چیست) (شربت منیزیم در بارداری) (طریقه مصرف شربت منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (مصرف منیزیم هیدروکساید در دوران بارداری) (عوارض منیزیوم) (موارد مصرف منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید۸درصد) (شربت منیزیم ) (شربت شیر منیزیم) (منیزیم هیدروکساید8 درصد) (هیدروکساید منیزیم) (منيزيم هيدروکسايد) (منزیم هیدروکساید) (مضرات منیزیم) (شربت مینو ماگ 8 درصد) (شربت منزیم هیدروکساید) (خواص منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (شربت منیزیم هیدروکساید ) (مضرات شربت منیزیم هیدروکساید) (عوارض مصرف منیزیم) (عوارض شربت منیزیم هیدروکساید 8 درصد) (شیر منیزیم) (عوارض منیزیوم هیدروکساید) (منیزیم هیدروکساید ) (شربت منیزیم لاکسمل) (منيزيم هيدروکسايد 8 درصد) (عوارض شربت لاکسمل) (لاکسمل شربت) (عوارض شربت مینو ماگ) (لاکسمل) (منیزیم هیدروکساید هشت درصد) (شربت شیر منیزیوم) (منيزيم هيدروكسايد) (عوارض داروی منیزیم هیدروکساید) (منیزیم هیدرکساید) (منیزیوم هیدروکساید در بارداری) (شربت منیزیم هیدروکساید 8درصد) (طریقه مصرف شربت منیزیم هیدروکساید) (خوردن شربت منیزیم هیدروکساید در بارداری) (خواص شربت منیزیم هیدروکساید) (دستور مصرف شربت منیزیم هیدروکساید) (عوارض شربت منیزیم هیدروکساید در بارداری) (منیزم هیدروکساید) (موارد مصرف منیزیم هیدروکساید) (مصرف منیزیم هیدروکساید در شیردهی) (شربت منیزیم هیدرو کساید) (شربت منیزیم هیدروکساید در شیردهی) (شربت منيزيم) (شیر منیزیوم) (عوارض پودر منیزیم) (عوارض قرص منيزيم) (شربت منیزیمهیدروکساید)